Shutterstock
Plantekost

Undersøgelse: Plantebaseret kost er den bedste klimainvestering

Udskifter vi vores kødfyldte tallerkener med plantebaseret kost, opnår vi den suverænt største klimagevinst sammenlignet med alle andre tiltag i CO2-tunge industrier.

Den bedste enkeltstående løsning til at nedbringe Jordens CO2-udledning er tilsyneladende ganske simpel: udskift dine kødretter med plantebaseret mad.

For en verdensomspændende mad-transformation fra kød til planter vil i 2030 betyde en besparelse af drivhusgasser som CO2 på op mod 6,1 gigaton, hvilket er cirka et gigaton mere end USA’s samlede udledning på et år.

Det viser en undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Boston Consulting Group (BCG), som har kigget på potentialet i grønne investeringer på forskellige CO2-tunge industriområder, der udover fødevarer blandt andet tæller cement, transport og udviklingen af kemikalier.

Grønne bøffer er bedre end busrejser

Hovedkonklusionen i studiet er, at plantebaserede proteinprodukter er den suverænt bedste investering målt på CO-besparelsen i forhold til, hvor mange penge omstillingen kræver.

Konkret er analytikerne på fødevareområdet kommet frem til, at en investering på én billion dollar – svarende til 7.400 milliarder kroner – vil kunne spare miljøet for 4,4 gigaton drivhusgasser.

Det er tre gange mere end cementindustriens klimavenlige investeringer for samme beløb, og henholdsvis 22 og 11 gange effekten af flybranchens og vejtransportens grønne omstilling

Det betyder med andre ord, at dine plantebaserede bøffer sparer langt mere på klimakontoen end udskiftningen af flyrejser med bustransport.

Barberer 11 procent af drivhusgasserne

Produktionen til det globale spisekammer står for cirka 26 procent af de nuværende drivhusgasser, hvoraf dyrelandbruget alene tegner sig for 15 procent.

Allerede sidste år opstillede BCG en prognose for 2025, hvor plantebaseret protein ifølge analytikerne ville udgøre 11 procent af vores samlede protein-indtag.

Hvis denne estimering holder vand, vil vi kunne opnå en besparelse på 0,85 gigaton drivhusgasser frem mod 2035, hvilket svarer til, at 95 procent af alle fly til den tid ikke udleder CO2 længere.

Men hvis vi i morgen udskifter vores kødforbrug med plantebaseret kost, kan vi med nuværende teknologier komme op på en klimabesparelse allerede i 2030 på de føromtalte 6,1 gigaton.

FN forventer, at vi om små 10 år samlet vil udlede cirka 55 gigaton drivhusgasser, som vi altså kan barbere 11 procent af med helt grønne tallerkener.

Mange skifter på grund af klimaet

BCG har spurgte både plante- og kødspisere om deres kost, og 31 procent af de adspurgte veganere nævner klimatruslen som hovedårsag til udskiftningen af kødet med grønne alternativer.

Også helbredet fremhæves som en vigtig faktor, da 75 procent af de adspurgte plantespisere mener, at de har fået en sundere kost ved at undgå kødprodukter i indkøbskurven.

Ifølge BCG blev der 2019 investeret godt syv milliarder kroner til plantefødevarer. Analysehuset påpeger dog, at fødevareindustrien samlet har investeret langt færre penge i grønne alternativer end andre industrier har gjort – på trods af fødevareindustriens lavthængende frugter på klimaområdet.

BGC påpeger i sin rapport, at madrevolutionen begynder med omlægningen af madvaner hos den enkelte forbruger.