GSFC/SVS/NASA
Havhvirvler, eddies, klimaforandringer, havtemperatur, global, opvarmning, havstrømme

Varmere klima sætter turbo på havstrømme

Havene bliver støt varmere. Det betyder mere energi i havets hvirvler, som blander koldt og varmt vand – med store konsekvenser for livet i havene.

Jordens klima er under forandring. Den globale opvarmning betyder, at temperaturen i oceanerne stiger i takt med vandstanden.

Nu har forskere fundet ud af, at de højere vandtemperaturer har konsekvenser for havstrømme på overfladen – også kaldet havhvirvlerne.

Hvirvler blander vandet i havene

Havhvirvlerne er mellem 10 og 100 kilometer brede og spiller en afgørende rolle for vandcirkulationen i verdenshavene. De blander varmt og koldt vand, salt- og ferskvand, bringer næringsstoffer rundt og har i det hele taget stor betydning for havenes tilstand globalt.

100 km brede kan strømhvirvlerne være. Når temperaturen øges, stiger energiniveauet og rotationshastigheden.

Overvåges via satellitter

Forskerne holder øje med havhvirvlerne fra rummet. Ved hjælp af satellitter kan de hele tiden afgøre havoverfladens højde, og ved at analysere den kan de afgøre, hvor meget energi der er i havhvirvlerne.

Den overvågning har nu vist en forandring, som forskerne aldrig har set før.

Der opstår tilsynelandende flere havhvirvler end tidligere, og de allerede eksisterende hvirvler har mere energi. Faktisk viser analyserne, at havhvirvlerne bliver op til fem procent mere energirige pr. årti.

Havhvirvler er havets termostater

Ændringerne i havhvirvlerne er vigtige, fordi vandstrømmene spiller en så afgørende rolle for alt liv i verdenshavene.

De regulerer varme, kulstofoptag, næring og livscyklus. Og når de pludselig ændrer deres mønster, kan det få store konsekvenser, vurderer forskerne.

Havhvirvlerne virker måske små og ubetydelige i de store klimamodeller, men forskerne bag opdagelsen påpeger, at vandstrømmen i oceanerne kan få afgørende betydning for, hvordan fremtidens klima kan forudsiges.

Forskerne opfordrer til, at havhvirvlernes rolle som termostater for verdenshavene tages med i fremtidige klimamodeller for at gøre dem mere præcise.