Klimaforandringer

Selve begrebet klima dækker det gennemsnitlige vejr over en længere periode, typisk 30 år. Så mens vejret ændrer sig fra dag til dag, måles og observeres klimaet over længere tid. I dag er klimaet en af de vigtigste dagsordener i dansk såvel som international politik. Årsagen er den aktuelle klimakrise, hvor stigende temperaturer verden over medfører kritiske forandringer for mennesker, planter og dyr. FN’s medlemslande har derfor en målsætning om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mere end 1,5 grader.