Partikelfiltre fanger ikke de mindste partikler

Britisk undersøgelse viser, at bilers partikelfiltre har deres begrænsninger, når det handler om at komme de fineste partikler fra udstødningsgassen til livs.

Partikelfiltre har svaert ved at fjerne de ultrafine partikler.

Fra den 1. oktober 2023 skal dieselbiler være udstyret med et partikelfilter, hvis de skal køre i for eksempel København eller Aarhus. Eftermontering af et dieselfilter beløber sig typisk i 5.000 - 15.000 kroner afhængigt af bilmærke og model.

© Shutterstock

Lægger du vejen forbi København/Frederiksberg, Odense, Aarhus eller Aalborg i din dieselbil efter den 1. oktober 2023, risikerer du at få en bøde på 1500 kroner, medmindre den er udstyret med et partikelfilter.

Årsagen er, at byerne har fået karakter af såkaldte miljøzoner, og her er dieselfilteret en helt central medspiller i kampen mod luftforureningen.

Både diesel- og benzinpartikelfiltre er nemlig i stand til at fjerne størstedelen af de forurenende partikler, som biler udleder via udstødningsgassen.

Men de formår endnu ikke at fjerne de ultrafine partikler, viser en britisk undersøgelse.

8 år på samme vej

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er partikelforurening en kilde til blandt andet kardiovaskulære og respiratoriske sygdomme. Derfor har organisationen defineret en “høj” koncentration af ultrafine partikler, som de tilfælde, hvor der er mere end 10.000 partikler per kubikcentimeter luft.

“Vores forskning viser tydeligt, at de nuværende, gængse partikelfiltre ikke er særligt effektive over for ultrafine partikler. Den viser også, at niveauet af disse partikler er højt i blandt andet London, hvor indsamlingen af data fandt sted,” siger professor Roy Harrison fra University of Birmingham, som står bag undersøgelsen, til ScienceDaily.

Til grund for resultaterne ligger en langvarig proces, hvor en målestation på den trafikerede vej Marylebone Road i London har indsamlet data vedrørende luftforureningen siden 2010. Forskerne har imidlertid fokuseret på data fra perioden 2014-2021, og her stod det blandt andet klart, at mængden af større partikler i luften, som for eksempel kulstof, var faldet med 81 procent.

I samme ombæring kunne forskerne dog konstatere, at mængden af ultrafine partikler, som målte under 100 nanometer, i samme periode blot var faldet med 26 procent.

Til gengæld var mængden af partikler, som målte under 30 nanometer uændret, hvilket indikerer, at bilernes partikelfiltre ikke er så effektive, som man kunne ønske, når det handler om de allerfineste partikler.

Resultaterne viser desuden, at den samlede koncentration af ultrafine partikler på Marylebone Road var dobbelt så høj som WHO’s grænseværdi, og det giver stof til eftertanke, siger Harrison.

“Høje koncentrationer af ultrafine partikler vil formentlig blive et omfattende og vedvarende problem. Så hvis vi skal holde os under WHO’s grænseværdier, skal vi skrue op for brugen af elektriske køretøjer og sørge for at reducere partikeludledningen fra især dieseldrevne transportmidler.”