Vejret er gået i baglås

I løbet af den sidste måned har Skandinavien nærmest ikke fået en eneste dråbe regn. Og hvis du synes, det stabile vejr med skyhøje temperaturer virker unormalt, har du faktisk ret. Vejret er simpelthen gået i baglås. Ifølge meteorologerne skal vi vænne os til lange tørkeperioder – afløst af uger med silende regn. Få forklaringen her.

© Shutterstock

I øjeblikket spejder meteorologer, landmænd og haveejere forgæves efter nedbør, for tørken har for alvor fået tag i Skandinavien. Mange steder er der stort set ikke faldet en dråbe regn siden slutningen af april.

De svenske og danske landmænd bekymrer sig for, om der overhovedet bliver noget at høste. Godt nok dukker der løbende lidt vand op i vejrprognoserne, men den samlede mængde regn har været så forsvindende lille, at tørken bliver svær at slukke.

Skandinavien har før oplevet længere perioder uden nedbør, men de seneste seks år har været værre end nogensinde, og det skyldes først og fremmest, at vejret er begyndt at gå i baglås.

© Shutterstock

Nordeuropa tørrer ud

Når vejret holder op med at bevæge sig – som det ellers plejer i Norden – ender højtryk og lavtryk med at ligge stille i længere tid. Hvor højtrykket hersker, er der sol og tørke. Hvor lavtrykkene dominerer, står det ned i stænger.

Alt tyder nu på, at vejret fremover vil låse sig fast i uger eller endda måneder.

Blokeringer låser vejret

Langvarigt ensartet vejr er ofte knyttet til det, meteorologerne kalder for en blokering.

Fænomenet opstår, når et højtryk lægger sig fast over et bestemt område og giver tørt og solrigt vejr i ugevis – nogle gange så længe, at det giver problemer med tørke, hvilket vi oplevede i Nordeuropa i 2018 og nu igen i 2023.

Satellitmålinger viser, at antallet af soltimer i maj 2023 var 30-40 procent over normalen i Nord- og Mellemeuropa.

© Solcast

Det stabile vejr er ret usædvanligt i Skandinavien der, hvor lavtrykkene normalt driver i land fra Atlanterhavet. Lavtrykkene giver et omskifteligt vejr, men også et vejr, hvor naturen sjældent tørrer ud.

Når lavtrykkene fra Atlanten støder på blokeringen, må de finde alternative veje. Men omvejene har en tendens til at ligge lige så fast som selve det blokerende højtryk. Derfor går vejret i naboområderne også i baglås – bare med masser af nedbør.

I praksis har blokeringer lagt sig tæt på Skandinavien hvert eneste forår eller hver eneste sommer de seneste seks år. Tendensen ser ud til at være stigende i vores hjørne af verden, og det kan være et tegn på, at vejrsystemet er mere skrøbeligt, end vi tror.

For at forstå, hvorfor vejret på den måde går i stå, er det nødvendigt at kende tre vigtige elementer i det skandinaviske vejr, nemlig jetstrømmen, polarfronten og vestenvindsbæltet.

Bølgefront styrer blokeringer

Jetstrømmen er en strøm af luft, som bevæger sig med flere hundrede km/t fra vest mod øst i ca. ti kilometers højde. Den kaldes også den polare jetstrøm, fordi den udgør den øvre grænse af den såkaldte polarfront.

Polarfronten udgør en skarp grænse mellem to meget forskellige luftmasser: en kold i nord og en varmere i syd. Temperaturforskellen driver jetstrømmen og får polarfronten til at bugte sig frem og tilbage i løbet af året.

“En blokering er, når et højtryk lægger sig fast over et bestemt område i længere tid. Det kunne fx være over det sydlige Skandinavien. Blokeringen får populært sagt vejret til at gå i stå.” Klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut

Samtidig skaber polarfronten det såkaldte vestenvindsbælte, som lavtrykkene fra Atlanterhavet følger.

“Den polare jetstrøm bugter sig som en bølge mod øst med nordlige og sydlige udsving set fra oven,” forklarer ph.d. i geofysik, klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til Illustreret Videnskab.

“Denne bølgeform kan låse sig fast, så den ligner det græske bogstav omega (Ω) med et højtryk i midten, og på den måde spærre for de østgående lavtryk.”

Risikoen for, at bølgerne låser sig fast, stiger med bølgernes størrelse, altså hvor langt mod syd eller nord jetstrømmen bugter sig.

Blokeringer sætter vejret i stå

Store bølger på polarfronten kan danne en såkaldt blokering, der får vejret til at gå i stå over Nordeuropa. Fænomenet giver solskin i ugevis, der til sidst kan resultere i en alvorlig tørke.

© Claus Lunau

1. Vejret kommer fra vest

Vejret i Skandinavien er normalt præget af lavtryk, der kommer ind med det såkaldte vestenvindsbælte. Bæltet styres af bølger i polarfronten, som adskiller den iskolde luft i Arktis fra den varmere luft længere sydpå.

© Claus Lunau

2. Høj vind skaber bølgegang

Temperaturforskellen driver jetstrømmen, en kraftig luftstrøm i ca. ti kilometers højde. Er forskellen stor, er jetstrømmen kraftig, men er forskellen lille, bliver jetstrømmen svag, og det får polarfronten til at bølge.

© Claus Lunau

3. Store bølger blokerer vejret

Bliver bølgerne på polarfronten store nok, kan der opstå såkaldte blokerende højtryk, som tvinger lavtrykkene til at følge andre ruter. Det kan give Skandinavien blå himmel og sol i ugevis, som kan resultere i en alvorlig tørke.

© Claus Lunau

4. Global opvarmning forstærker effekt

Den globale opvarmning gør bølgerne mere robuste. Det skaber ifølge nogle forskere både flere og mere langvarige blokeringerne. Sammen med andre effekter af den højere temperatur gør det fremtidens tørker endnu mere problematiske.

Bølgernes størrelse afhænger af hastigheden af luftbevægelserne i jetstrømmen og vestenvindsbæltet.

En stærk strøm giver små bølger, mens en svag strøm giver store bølger, som kan blokere vejret.

Og noget tyder på, at den globale opvarmning skaber større og større bølger. Forklaringen ligger højt mod nord i Arktis.

Svækket jetstrøm ændrer vejret

Klimaforskerne har både forudsagt og observeret, at den globale opvarmning rammer Arktis mere end dobbelt så hårdt som resten af kloden. Fænomenet bliver kaldt arktisk forstærkning.

Allerede nu er vintertemperaturen omkring Nordpolen ca. 10°C højere end for 50 år siden. Om sommeren er opvarmningen mindre markant, men den kan stadig mindske temperaturforskellen hen over polarfronten.

”En teori er, at det svækker jetstrømmen, som får sin energi fra temperaturforskellen. Den er i forvejen svag om sommeren, og en yderligere svækkelse øger risikoen for blokeringer,” forklarer Martin Olesen.

Klimaforskeren understreger dog, at selv efter seks år i træk med langvarige blokeringer over Skandinavien, er forskerne stadig ikke sikre på, at det skyldes stigende temperaturer.

”Forskningen i højtryksblokeringer er ufuldstændig. Men det ser ud til, at langvarige låsninger af vejret i vores del af verden hænger sammen med den globale opvarmning.”

Hvordan den sammenhæng ser ud om 20, 50 og 100 år, er selvfølgelig et brandvarmt forskningsemne, for så sent som i marts 2023 understregede FN’s klimapanel, IPCC, endnu en gang, at temperaturen vil fortsætte med at stige igennem det 21. århundrede.

Usikkerhed bekymrer forskerne

Men før forskerne endegyldigt kan koble det fastlåste vejr til den globale opvarmning, er de nødt til at forbedre klimamodellerne.

“Modellerne skal repræsentere blokeringerne bedre med baggrund i den relevante atmosfærefysik. Når vi beder modellerne simulere nutiden for at tjekke dem, så viser de ikke det høje antal langtidsblokeringer på vores breddegrader, som vi rent faktisk observerer,” siger Martin Olesen.

Umiddelbart burde den temperaturstigning på 1,2 grader, som kloden allerede har oplevet de seneste par hundrede år, sammen med den mindre temperaturforskel hen over polarfronten øge antallet af blokeringer og gøre det sværere for lavtryk at skubbe dem væk. Men det er ikke, hvad klimamodellerne viser.

10 grader er vintertemperaturen steget i Arktis de seneste 50 år. Stigningen øger risikoen for, at vejret over Nordvesteuropa går i stå.

“Ser vi på de globale modeller, så har de ofte en tendens til at vise et faldende antal højtryksblokeringer i fremtiden, primært pga. opvarmning i troperne. Andre modeller flytter blokeringerne på den nordlige halvkugle længere nordpå,” siger Martin Olesen.

Uanset antallet af blokeringer, så bliver tørker i et varmere klima stadig værre, for de bliver nemlig bedre til at forstærke sig selv.

“Opvarmning af atmosfæren øger fordampningen fra jordoverfladen. Når vanddampen så bliver til skyer, afgiver den energi. Det varmer luften op, så den stiger til vejrs som en luftballon. Den varme luft synker typisk igen ned mod jorden i et område med højtryk,” siger Martin Olesen.

Processen er altså med til at forstærke og opretholde højtrykket og en evt. tørke. Og klimaforskerne ved, at den effekt tager til i takt med den globale opvarmning.

Alt tyder dermed på, at vi skal vænne os til flere og længerevarende blokeringer og værre tørker – så de svenske og danske landmænd må spejde endnu længere efter regndråber.