opdragelse

Din opdragelsesstil afgør dit barns fremtid

Der er stor forskel på, om du er barsk, støttende eller ligeglad i måden, du opdrager dit barn på. Forældres opdragelsesmetoder har stor betydning for deres børns fremtidige lykke, indtjening og moral.

21. juni 2016 af Karine Kirkebæk

Børn, der har fået positiv opmærksomhed og omsorg igennem hele deres barndom, har store fortrin her i livet.

En ny japansk undersøgelse fra Kobe universitetet viser nemlig, at børn med den type opdragelse i bagagen har tendens til at have høj indkomst, høj lykke, akademisk succes og stærk moral i forhold til andre.

6 forskellige stile

Forskerne har ud fra en omfattende spørgeskemaundersøgelser spurgt 500 mænd og kvinder om, hvordan de selv blev opdraget. Og ud fra svarene har de defineret seks forskellige opdragelsesstile:

  • Støttende (Supportive): Stor tillid, stor interesse i barnet og meget tid brugt på barnet.

  • Streng (Strict): Medium til høj tillid, streng, mange regler og mellem til høj interesse i barnet.

  • Overbærende (Indulgent): Stor til mellem tillid, ikke streng og normal til meget tid tilbragt med barnet.

  • Afslappet (Easygoing): Lav interesse for barnet, ikke streng, lidt tid tilbragt sammen og få regler.

  • Barsk (Harsh): Lav interesse for barnet, lav selvstændighed, lav tillid og streng.

  • Middel (Average): Middel-niveauer af alle faktorer.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE EFFEKTEN AF DIN OPDRAGELSE

Figuren viser, hvordan de forskellige opdragelsesstile påvirker børns senere succes. Jo længere linjerne når ud fra midten, jo mere succes opnår børnene senere hen på det pågældende område. Figur: Kobe University.

Børn af en streng opdragelse har også en høj indkomst som voksne og akademisk succes, men deres lykke er mindre, og de er mere tilbøjelige til at blive stressede.

Lær mere om den elektriske supercomputer, der gemmer sig under din kranieskal i Illustreret Videnskab. 

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.