Shutterstock
seriemorder genfejl

Genfejl gør mænd til seriemordere

Forskerne har udpeget et gen, der giver større risiko for at blive seriemorder. FBI anslår, at der altid er 25-50 aktive seriemordere på spil alene i USA.

Seriemordere føler trang til at dræbe igen og igen, og forskere har nu udpeget genet MAOA som en del af forklaringen.

Genet kontrollerer mængden af tre signalstoffer i hjernen – serotonin, dopamin og adrenalin.

Stofferne kaldes neurotransmittere og fungerer som en slags trafiklys, der regulerer nervesignalernes veje. De spiller dermed en vigtig rolle for vores tanker og handlinger.

Seriemordere har en mutation

Men en medfødt mutation kan sætte MAOA-genet delvist ud af kraft, så mængden af neurotransmittere stiger.

Det kan gøre personen mere impulsiv og aggressiv, og flere seriemordere har netop vist sig at have det muterede gen.

MAOA-genets betydning forklarer også, hvorfor over 90 procent af alle seriemordere er mænd.

Genet sidder nemlig på X-kromosomet, som mænd kun har et enkelt af, mens kvinder har to. Drengebørn skal altså kun rammes af en enkelt mutation for at komme i farezonen.

Hård barndom aktiverer genet

Mutationen alene er imidlertid ikke nok til at skabe en ny seriemorder, for opvæksten spiller en afgørende rolle.

Men hvis mutationen kombineres med misbrug eller vanrøgt i barndommen, får personen større risiko for voldelig og psykopatisk adfærd senere i livet.

En amerikansk undersøgelse viser således, at den uheldige cocktail tidobler en persons risiko for at ende i fængsel med en dom for grov voldskriminalitet.

Ifølge flere undersøgelser har de fleste seriemordere netop været udsat for groft omsorgssvigt som børn.

De traumatiske oplevelser sætter spor i hjernen, fordi de påvirker produktionen af neurotransmittere, der regulerer opbygningen af nerveforbindelser i hjernen.

På den måde kan seksuelle overgreb eller fysisk afstraffelse ombygge hjernen, så barnet ikke udvikler en almindelig moralsk dømmekraft.

Overgrebene gør det også vanskeligt at etablere sunde sociale relationer, og manglen på kontakt kan få personen til at fantasere om at udøve magt over andre.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, anslår, at op mod 10 procent af alle mord begås af seriemordere, og de fleste af dem fortsætter med at dræbe, indtil de bliver fanget.