Myte: "Mænd er mere pylrede"

Kvinder må udholde smerten ved at føde og har derfor fået ry for at have højere smertetærskel end mænd. Myten har dog ikke hold i virkeligheden, viser videnskabelige forsøg.

myth 3 pain

FALSK

Man siger ofte, at hvis mænd skulle føde, ville de slet ikke få nogen børn, fordi fødslen er alt for smertefuld for de pylrede mænd. Men myten holder ikke vand, når den bliver efterprøvet af videnskaben. Talrige forsøg har vist, at mænd har en markant højere smertetærskel end kvinder.

Mænd tåler mere smerte

I en undersøgelse fra 2013 udsatte Oras Alabas fra Leeds Metropolitan University i England 124 forsøgspersoner af begge køn for smerte ved at trykke dem med et stumpt instrument på kødet mellem tommel- og pegefingeren. Forsøget viste, at der kun skulle et relativt lille tryk til, før kvinderne opfattede det som smertefuldt. Mændene i forsøget var mere hårdføre og klagede ikke over smerter, før trykket blev væsentligt større.

Tilsvarende undersøgelser er blevet lavet med smerte påført ved bl.a. kulde, varme og elektrisk stød. I langt de fleste forsøg har mænd en markant højere smertetærskel end kvinder. Undersøgelserne slår desuden fast, at selv når mænd begynder at føle smerte, er de væsentligt bedre til at udholde den, end kvinder er.