Er tempelriddere og frimurere det samme?

Gammel tempelridder i bøn
© Shutterstock

Tempelriddere og frimurere har ikke meget tilfælles. Det er helt forskellige ordener, både hvad angår tidsperiode og funktion. Tempelridderne var en religiøs ridderorden. Den blev stiftet i 1118 i Jerusalem af riddere, der kæmpede for at bevare kontrollen med Jerusalem, som europæiske korsriddere havde erobret 20 år tidligere. Ridderne fik navnet tempelriddere, fordi de forpligtede sig til at beskytte Salomons Tempel i Jerusalem mod banditter og invasioner fra de omkringliggende arabiske lande. Ordenen blev imidlertid først officiel i 1127, hvor den blev accepteret af paven. Tempelridderne fik vidtgående beføjelser og uhørt selvstændighed samt skattefrihed. I 1187 måtte de forlade Jerusalem efter arabernes erobring af byen. Alligevel voksede tempelriddernes antal, velstand og magt i Europa i de følgende århundreder, indtil den franske konge udryddede ordenen i 1314. Mens tempelridderne var herremænd og adelige, var de første frimurere arkitekter, bygmestre og stenhuggere. Deres primære arbejde bestod i at konstruere katedraler, hvilket var en særdeles vanskelig opgave, som krævede stor viden og ekspertise. Denne indsigt i katedralens tekniske hemmeligheder var guld værd, og derfor holdt frimurerne deres viden tæt ind til kroppen, blandt andet ved at organisere sig i en lukket orden med loger og hemmelige ritualer. Det tidligste vidnesbyrd om frimurere er det engelske Regiusmanuskript, som dateres til ca. 1400 e.Kr. Med tiden blev den lille kreds af arkitekter og faglærte håndværkere udvidet med folk fra andre professioner, og i dag har ordenen ca. fem millioner medlemmer.