Hvilket folkeslag er ældst?

Mennesket har spredt sig over Jorden og udviklet sig til mange folkeslag. Ved man, hvilket der er det ældste?

Debatten om, hvilke folkeslag der er de ældste og mest oprindelige, ligger bag en lang række konflikter rundt om på kloden. Det er derfor et overordentligt kontroversielt spørgsmål. Skal man nærme sig et svar, er der dog næppe tvivl om, at de ældste grene på vores stamtræ findes i Afrika. Ifølge den fremherskende teori om menneskets udbredelse udvandrede vi fra Afrika for knap 200.000 år siden. Nogle af vores forfædre blev boende i Afrika, og de har sandsynligvis ændret sig mindst, fordi deres miljø har været det samme. Ser man på genetikken, er en god kandidat san-folket, der er en gruppe af buskmænd fra det sydlige Afrika. Mændene blandt san-folket bærer således rundt på den mest oprindelige udgave af de mange varianter af Y-kromosomet, som kendes blandt klodens folkeslag. Samtidig er deres mitokondrie-dna, som nedarves fra mødrene side, af den allerældste udgave. Trods det kunne san-kulturen teoretisk set godt tænkes alligevel at være en relativt moderne udvikling. Arkæologiske fund tyder imidlertid på, at stort set samme kulturform har eksisteret i området gennem 30.000 år. Og for 30.000 år siden var for eksempel det europæiske kludetæppe af kulturer slet ikke opstået endnu.