Hvordan bærer de afrikanske kvinder så meget på hovedet?

Hvordan kan afrikanske kvinder bære de store byrder på hovedet, som man ofte ser dem med?

1. september 2009

Forklaringen på, at kvinderne ikke puster og stønner, er ifølge nye undersøgelser, at deres gangrytme efterligner et penduls bevægelse. Et pendul udveksler konstant potentiel energi, dvs. statisk energi, og kinetisk energi, dvs. den energi, der er i en genstand i bevægelse. Jo bedre man er til at efterligne pendulets konstante energiudveksling, desto mindre energi skal man bruge på at bære tunge byrder. De fleste af os er kun en tredjedel så gode til denne energiudveksling som pendulet. Det skyldes, at vi taber energi i 15 millisekunder midt i hvert trin, når kroppen hviler på den ene fod, mens den anden er på vej frem. Med deres glidende, vuggende gang taber afrikanske kvinder derimod kun energi i 10 millisekunder eller endnu mindre. Forskerne læssede det ene kilo efter det andet på kvinder fra kikuyu- og luofolket i Kenya. Selv om de fik anbragt en vægt svarende til 70 pct. af deres egen kropsvægt på den bærering, de har på hovedet, brugte de kun 50 pct. mere energi, end når de gik ubelæssede. Uden byrder på hovedet klarede de afrikanske kvinder sig sjovt nok ikke stort bedre i at udveksle energi end de andre forsøgspersoner. Pendulbevægelsen går først i gang, når de har fået et læs brænde, en vanddunk eller indholdet af markedsboden op på hovedet.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.