Hvilken funktion har en dirigent?

Hvilken rolle har en dirigent egentlig? Kan musikerne ikke klare sig med noder?

Ryggen af dirigent i aktion
© Shutterstock

Dirigentens rolle er at formidle sine og komponistens intentioner videre til orkestret. Musikernes noder indeholder angivelser af, hvilke toner der skal spilles, men kun til en vis grad opskriften på, hvordan de skal spilles. Derfor er der brug for en fortolker, der kan forene op til 100 musikeres individuelle opfattelse af, hvordan musikken skal lyde. I sit indre øre hører dirigenten typisk sit ideal for, hvordan musikken skal være, og måler hele tiden orkestrets udspil mod dette. Dirigentens musikalske vilje kommer samtidig til udtryk i en stor variation af bevægelser, mimik og kropssprog. Dermed giver han udtryk for, hvornår stykket skal starte, i hvilket tempo, i hvilken dynamik og måske især med hvilken karakter og følelse. Der findes nogle bestemte regler for tegngivning, men jo mere rutinerede, musikerne er, desto friere kan dirigenten forholde sig.