Hvilket kongedømme er ældst?

Både det engelske og det danske kongedømme nævnes som verdens ældste. Hvad er rigtigt?

Både det engelske og det danske kongedømme nævnes som verdens ældste. Hvad er rigtigt?

Shutterstock

Det kan være svært at afgøre, for når man går langt tilbage, er mange kilder gået tabt.

Det er også vanskeligt at vurdere, om en hersker har været konge, fyrste eller bare storhøvding.

Blandt historikere er der dog enighed om, at der både i Danmark og England var herskere, som kaldte sig konger allerede fra starten af 700-tallet.

Men deres magt var meget ustabil.

Læs også: Kærlighed tvang Englands konge af tronen

Hvilket land, der tager prisen, kommer derfor an på, om man ser på kongedømmet som institution eller lægger vægt på, at kongerækken er ubrudt.

Som fast institution er det engelske kongedømme ældst. Det kan dateres tilbage til Alfred den Store, der regerede Sydengland fra 871 til 899.

I Danmark har kongerækken til gengæld været mere kontinuerlig og kan dateres tilbage til Gorm den Gamle, der døde cirka år 958.

Læs også: Kongelige skandaler: Lidenskaben tog magten