Shutterstock
Japan - verdens ældste monarki

Verdens ældste monarki - og 7 andre gamle monarkier

Der er 43 eksisterende monarkier i verden. Blandt disse er kejserriget Japan det ældste, mens Danmark, England, Norge og Sverige er nogle af verdens ældste kongedømmer.

Verdens ældste monarki

Det ældste eksisterende kongedømme er Kongeriget Cambodia, der dateres helt tilbage til år 68 e.Kr., mens Kejserriget Japan ifølge lokale legender er endnu ældre - og dermed ofte anses som verdens ældste monarki.

Potentielt kan der dog være monarkier, der er ældre endnu.

Det kan nemlig være svært at afgøre, hvilke monarkier der er ældst, forklarer lektor i historie Lars Hovbakke Sørensen: “Det, der gør det vanskeligt at vurdere, hvilke kongedømmer eller monarkier, der er ældst, er, at vi ikke har skriftlige kilder, når vi kommer så langt tilbage. I stedet må man se på, hvornår titlen ‘konge’ eller ‘kejser’ nævnes for første gang i de skriftlige kilder”.

Der findes i dag 43 monarkier i verden, hvis man går ud fra den gængse definition af et monarki som modsætningen til en republik.

“En republik er kendetegnet ved, at der er et statsoverhoved som bliver valgt ind og som sidder i en begrænset årrække, mens et monarki er kendetegnet ved, at monarken som udgangspunkt sidder på tronen på livstid,” fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

Et monarki kan altså både være et kejserdømme som Japan, et kongedømme som Danmark, Norge og Sverige eller et sultanat som Oman. Derudover er fyrstendømmer, storhertugdømmer og emirater også monarkier.

Langt størstedelen af verdens konger har kun begrænset eller ingen politisk indflydelse, men har i højere grad en kulturbærende funktion. I enkelte lande som Oman og Marokko har monarken dog stadig politisk magt.

Her er verdens ældste monarkier:

 1. Kejserriget Japan
 2. Kongeriget Cambodia
 3. Sultanatet Oman
 4. Kongeriget Marokko
 5. Det britiske monarki
 6. Kongeriget Norge
 7. Kongeriget Danmark
 8. Kongeriget Sverige

Årstallene kan variere alt efter, hvilke kilder man spørger, og listen er derfor kun et bud på, hvilke monarkier, der er verdens ældste.

Bliv klogere på verdens ældste monarkier her i artiklen.

Kejserriget Japan

Japan - verdens ældste monarki

Japan anses af mange som verdens ældste monarki, og den nuværende kejser Naruhitos hovedresidens er paladset Kōkyo, der ligger i Tokyo.

© Shutterstock
 • Etableret: 660 f.Kr.
 • Første monark: Kejser Jimmu.
 • Nuværende monark: Kejser Naruhito.
 • Kommende monark: Kronprins Fumihito af Japan.

Japan har været et kejserrige i mange år, og det japanske monarki anses ofte som verdens ældste monarki.

Ifølge mytiske legender blev kejserriget allerede etableret i år 660 f.Kr. med den første kejser Jimmu.

Det nuværende kejserdømme kan dog kun spores tilbage til Kejser Ōjin, som regerede omkring 300-tallet e.Kr.

I mange år blev den japanske kejser betragtet som guddommelig, men det ændrede sig efter 2. Verdenskrig. Med nederlaget i 1945 mistede kejseren sin guddommelige status og overgik til at være konstitutionel monark.

I dag er Japan er et konstitutionelt monarki, hvor kejseren ikke har nogen politisk magt.

Kongeriget Cambodia

Det royale palads i Phnom Penh, Cambodia

Her ses det royale palads i hovedstaden Phnom Penh, hvor kongen bor.

© Shutterstock
 • Etableret: 68 e.Kr.
 • Første monark: Dronning Soma.
 • Nuværende monark: Kong Norodom Sihamoni.
 • Kommende monark: Uvist.

Kongeriget Cambodia blev efter sigende etableret i år 68 e.Kr., hvor en dronning ved navn Soma regerede over området Funan, der dækker over det nuværende Cambodia.

Siden da har kongedømmet eksisteret i forskellige konstellationer på nær i årene 1970 til 1993, hvor monarkiet blev afskaffet i landet.

Cambodia har tidligere haft arveligt monarki, men i 1993 blev det besluttet, at Cambodias monark skulle udvælges af et royalt råd. Cambodia er således et af verdens eneste valgmonarkier.

Siden 1993 har Cambodias konge primært haft symbolsk status, og kongen har altså begrænset politisk magt.

Sultanatet Oman

Al Alam paladset i Muscat, Oman

Al Alam paladset i Muscat er kongens officielle residens.

© Shutterstock
 • Etableret: 751 e.Kr. som imamat.
 • Første monark: Al-Julanda bin Mas’ood.
 • Nuværende monark: Haitham bin Tariq.
 • Kommende monark: Kronprins Theyazin bin Haitham af Oman.

Efter Umayyad kalifatets fald blev der omkring år 751 e.Kr. etableret et imamat i Oman under imam Al-Julanda bin Mas’ood.

I 1749 blev Ahmad bin Said al-Busaidi valgt som imam af Oman som den første under Al Said dynastiet, der stadig regerer i dag.

Den nuværende sultan Haitham bin Tariq er både royalt og politisk overhoved i Sultanatet Oman.

Oman er nemlig et absolut monarki, hvilket betyder, at sultanen har politisk magt og kan indføre nye love.

Kongeriget Marokko

Det royale palads i Fez, Dar al-Makhzen i Marokko

Det royale palads i Fez, Dar al-Makhzen, bliver ofte brugt af kong Mohammad VI, selvom paladset ikke er kongens officielle residens.

© Shutterstock
 • Etableret: 788 e.Kr.
 • Første monark: Idris ibn Abdallah.
 • Nuværende monark: Kong Mohammad VI.
 • Kommende monark: Kronprins Moulay Hassan af Marokko.

Idrisid dynastiet var et muslimsk dynasti, der regerede over Marokko fra 788 til ca. 974. Idrisiderne anlagde blandt andet byen Fez, der blev politisk og religiøst centrum for dynastiet.

Den nuværende konge Mohammad VI regerer under ‘Alawi dynastiet, der kom til magten i 1631 og som hævder at nedstamme fra profeten Muhammad gennem hans barnebarn Hasan ibn Ali.

I 1912 blev Marokko gjort til spansk og fransk protektorat, men i 1956 opnåede landet igen selvstændighed og kongen kunne atter regere som monark.

I dag er Marokko et semi-konstitutionelt monarki, hvor tronen nedarves til et mandligt medlem af ‘Alawi familien og hvor kongen har politisk indflydelse.

Kong Mohammad VI har altså både udøvende og lovgivende magt over blandt andet udenrigspolitik og religiøse anliggender.

Det britiske monarki

Windsor Castle uden for London

Dronning Elizabeth II bor på Windsor Castle uden for London.

© Shutterstock
 • Etableret: 871 eller 1066 e.Kr.
 • Første monark: Alfred den Store eller Vilhelm Erobreren.
 • Nuværende monark: Dronning Elizabeth II.
 • Kommende monark: Prins Charles af Wales.

Det britiske monarki dateres enten tilbage til 871 eller 1066 alt efter, om man regner Alfred den Store eller Vilhelm Erobreren som den første engelske konge.

Indtil 1066 var England nemlig inddelt i syv kongedømmer med hver deres regent. Alfred den Store var konge over én af disse kongedømmer, nemlig Wessex, i perioden 871 og 899.

Det var dog først i Vilhelm Erobrerens regeringsperiode fra 1066 til 1087, at de engelske kongedømmer blev samlet. Vilhelm Erobreren var hertug af Normandiet og blev konge af England, da han erobrede området i 1066.

I dag sidder Dronning Elizabeth II på tronen som den længst regerende britiske monark nogensinde. På verdensplan overgås hun også kun af den franske kong Ludvig 14., der blev regent som fire-årig i 1643 og sad på tronen i 72 år.

Det britiske monarki er et konstitutionelt monarki, hvilket betyder, at monarken er officielt statsoverhoved, men ikke har politisk magt til at vedtage love.

Kongeriget Norge

Kongeslottet i Oslo

Her ses kongeslottet i Olso, hvor kong Harald V bor.

© Shutterstock
 • Etableret: 885 e.Kr.
 • Første monark: Harald Hårfagre.
 • Nuværende monark: Kong Harald V.
 • Kommende monark: Kronprins Haakon Magnus af Norge.

Kongeriget Norge blev etableret i 885 e.Kr. med Slaget i Hafrsfjord. I de efterfølgende år har Norge været regeret af skiftende kongedømmer, som det danske og svenske.

I 1905 blev det norske kongedømme genetableret, da Norge blev selvstændigt efter at have hørt under den svensk-norske union.

I dag er Norge et arveligt konstitutionelt monarki med kong Harald V siddende på tronen.

Den nuværende konge tilhører, ligesom den danske Dronning Margrethe II, slægten Glücksborg eller Lyksborg.

Kongeriget Danmark

Amalienborg i København

Dronning Margrethe II bor i vintermånederne på Amalienborg Slot i København.

© Shutterstock
 • Etableret: 935 e.Kr.
 • Første monark: Gorm den Gamle
 • Nuværende monark: Dronning Margrethe II
 • Kommende monark: Kronprins Frederik af Danmark

Gorm den Gamle var den første konge af Danmark. Han herskede over Danmark indtil han døde omkring år 960 e.Kr.

I mange år var kongeriget Danmark et valgkongedømme, selvom det oftest var den ældste arvefølge, der blev valgt til at overtage tronen.

I 1660 blev valgkongedømmet erstattet af et enevældigt monarki, hvor den ældste søn automatisk arvede tronen.

Med junigrundloven i 1849 blev Danmark et konstitutionelt monarki, hvilket betyder, at at regenten ikke må regere uden om landets ministre og kongefamilien har derfor ingen reel politisk magt.

I dag sidder dronning Margrethe II på tronen. Som dronning af Danmark er hun formelt statsoverhoved, men har ingen politisk magt, selvom hun skal underskrive alle nye love.

Kongeriget Sverige

Drottningholm Slot uden for Stockholm

Kong Carl XVI Gustaf bor på Drottningholm Slot uden for Stockholm.

© Shutterstock
 • Etableret: 970 e.Kr.
 • Første monark: Erik den Sejrrige.
 • Nuværende monark: Kong Carl XVI Gustaf.
 • Kommende monark: Kronprinsesse Victoria af Sverige.

Erik den Sejrrige var konge i Sverige omkring år 970-995. I dag er Sverige et konstitutionelt monarki med kong Carl XVI Gustaf siddende på tronen.

Monarkiets primære funktion er at repræsentere befolkningen ved ceremonielle anledninger og kongefamilien har ingen politisk magt.

Siden successionsordningen trådte i kraft i 1810 har Sveriges tronarvinger tilhørt Bernadotte slægten.

I 1980 blev ordningen ændret, så den ældste arving uanset køn kunne tiltræde tronen.

LÆS OGSÅ: Verdens største sø