Shutterstock

Hvornår blev pengene opfundet?

Ved man, hvem der opfandt penge? Og hvornår?

De tidligste “penge” var naturalier som kvæg, perler og salt. Langt tilbage i historien har mennesker også brugt ædelmetaller som betalingsmiddel, og det var ud fra den tradition, at de første egentlige møntpenge blev skabt i Lydien i Lilleasien omkring 600 f.Kr. Mønterne var lavet af en naturligt forekommende legering af guld og sølv kaldet elektron.

Snart efter begyndte man dog også at lave mønter af rent guld, sølv og bronze. Helt præcist, hvem der fik ideen til at lave mønter, ved man ikke, men de bredte sig i de efterfølgende århundreder til hele Middelhavsområdet.

De første seddelpenge, der ikke havde værdi i sig selv, stammer fra Kina under Song-dynastiet 960-1279 e.Kr. Langt senere blev de første vestlige pengesedler udstedt. Det skete i Sverige i 1660’erne.