Hvornår opstod den første avis?

mand læser avis på sløret baggrund
© Shutterstock

Den første egentlige avis var den romerske Acta diurna (daglige begivenheder), der så dagens lys i 59 f.Kr. på Julius Cæsars foranledning. Acta diurna udkom hver formiddag i Romerrigets bedst organiserede epoke, mens den i andre perioder kun udkom på ugentlig basis. Den var håndskrevet og blev produceret af ca. 30 lærde slaver, der skrev til diktat. Avisen udkom altid først i Rom, men blev dernæst distribueret pr. ryttertjeneste til hele Romerriget. Efterhånden som avisen nåede de romerske byer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, blev den afskrevet og mangfoldiggjort i nye oplag, og romerne sørgede også for, at avisen blev læst højt på byernes torve og pladser. På den måde blev nyhederne også spredt til dem, som ikke kunne læse.