Kan man måle et lands rigdom i samlet formue?

Opgør man bedst et lands rigdom i samlet formue, eller findes der andre metoder? Og hvilke lande er rigest?

Mennesker på stakke af mønter på lys baggrund
© Shutterstock

Den mest udbredte målemetode, når man skal undersøge et lands rigdom, er bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger. BNP er udtryk for landets samlede produktion af varer og tjenesteydelser på et år. Udregnet pr. indbygger er det et udmærket instrument til måling af landets rigdom. Det er også muligt at gøre den samlede formue op. Men man kan nemt forestille sig lande, der har store guld- eller oliereserver, men hvor rigdommen ikke når ud til den brede befolkning. Derfor er den enkelte borgers bidrag til landets samlede produktion et bedre og først og fremmest mere aktuelt udtryk for et lands økonomiske status. BNP måles bedst via den såkaldte PPP-metode (purchasing power parities). Her sammenligner man priserne på bestemte varer i forskellige lande for at eliminere tilfældige udsving i valutakurserne. Målt efter denne metode er Luxembourg verdens rigeste land med et BNP pr. indbygger på 50.800 dollars, men alle de nordiske lande er med på OECD’s top-20. Norge er nr. 2, Danmark nr. 5, Island nr. 7, Finland nr. 15 og Sverige nr. 17.