Shutterstock

Matematiker løser 64 år gammel talgåde

Ligningen ser simpel ud for det blotte øje. Men den har givet matematikere hovedbrud siden 1955. Nu er det endelig lykkedes en engelsk professor at knække koden ved hjælp af et særligt computerprogram.

En matematiker fra England har knust et problem, som har givet forskere hovedbrud i 64 år: Hvordan kan tallet 33 skrives som summen af tre hele tal i tredje potens? Eller skrevet matematisk med ligningen x^3 + y^3 + z^3 = 33.

Umiddelbart ser ligningen ret simpel ud, men selvom forskere har arbejdet på at løse den lige siden 1955, hvor to matematikere udgav en videnskabelig artikel om den, er det ikke lykkedes før nu.

20 billiarder – eller et total efterfulgt af 16 nuller – så mange muligheder for x, y og z måtte en computer regne igennem for at finde løsningen på det såkaldte 33-problem.

Matematikprofessoren Andrew Booker fra University of Bristol skabte et computerprogram, som kunne lede efter løsninger til alle resultater mellem 1 og 100 – og dermed altså også 33.

Hoppede op af begejstring

Programmet afprøvede værdier for x, y og z, som rækker helt op til plus 10^16 og helt ned til minus 10^16 – i alt 20 ­billiarder forskellige værdier. Booker havde ikke ventet, at computeren ville finde en løsning på 33-problemet, men pludselig var den der.

Ligningen går op med disse værdier: x = 8.866.128.975.287.528 y = – 8.778.405.442.862.239 z = – 2.736.111.468.807.040.

Booker fortæller selv, at han hoppede op og ned af begejstring, mens hans kone til gengæld ikke helt kunne se storheden i hans opdagelse. Med Bookers løsning findes der nu løsninger for alle resultater mellem 1 og 100 – undtagen ét. Det er endnu ikke lykkedes nogen at løse ligningen, hvis resultatet skal give 42.

Booker ved, at der ikke findes nogen løsninger inden for værdierne plus/minus 10^16, så derfor vil han nu udvide sit computerprogram til at afprøve værdier på plus/minus 10^17, altså et antal værdier af henholdsvis x, y og z på 200 billiarder.