Julemyte: Blev Jesus født i Betlehem?

Når Jesus ifølge Biblen blev født i Betlehem, hænger det ifølge historikerne sammen med behovet for at koble ham til kong David. Josef og Maria havde nemlig slet ingen grund til at rejse til byen.

I Biblen står der intet om, at Maria red på et æsel.

© Shutterstock

Ifølge Juleevangeliet rejste den gravide Jomfru Maria og hendes trolovede, Josef, fra deres hjem i Nazaret til Betlehem for at lade sig tælle i kejser Augustus’ folkeoptælling.

Da parret endelig nåede frem, fødte hun Jesus og lagde ham i en krybbe.

Josef og Maria blev hjemme

Det er veldokumenteret, at romerne gennemførte flere folketællinger i årene omkring Jesus fødsel.

Kilderne fortæller dog ikke, at borgerne skulle tælles i deres fødeby – hvilket kunne betyde lange rejser.

Afstanden mellem Betlehem og Nazaret er ca. 100 km i luftlinje, og det var efter datidens målestok langt, uanset om rejsen blev foretaget til fods eller på æselryg.

I praksis ville rejsen have været endnu længere, for parret ville formentlig have valgt en rute uden om området Samaria.

Ifølge flere kilder var forholdet mellem jøder og samaritanere nemlig hadefuldt, og rejsende jøder risikerede at blive udplyndret eller dræbt, hvis de viste sig her.

Efter al sandsynlighed blev Josef og Maria altså hjemme i Nazaret.

Parret undgik farlig by

Landområdet ved Middelhavets østkyst var under romersk herredømme. Det jødiske samfund var præget af indbyrdes konflikter og kampe med romerne.

Jødernes profeter havde lovet, at jøderne snart ville få en frelser.

Så når Biblen alligevel fortæller, at Jesus blev født i Betlehem, skyldes det ifølge historikerne, at byen blev betragtet som kong Davids fødeby – og profeter havde spået, at jødernes frelser skulle fødes her.

Hvis rejsen fra Nazaret til Betlehem fandt sted, kunne den have foregået af flere ruter. Det jødiske par har formentlig rejst i en stor bue uden om Samaria.