Shutterstock

Så mange tror på heksekunster og forbandelser

Omfattende forskning i troen på overnaturlige evner og folks socioøkonomiske forhold afslører, at to ud af fem indbyggere på Jorden er overbeviste om eksistensen af okkulte forbandelser.

40 procent af Jordens befolkning har bange anelser om, at personer med særlige evner kan sende dem det onde blik eller på andre måder kaste forbandelser, så der sker dårlige ting i fremtiden.

Det viser forskning fra American University i USA, efter 120.000 mennesker fra 95 lande er blevet spurgt, om de tror på heksekunstner og forbandelser.

Generelt er der flere kvinder og byboere, der tror på de overnaturlige evner, lyder nogle af karakteristikkerne af dem med en heksetro ud fra data i PEW Research-spørgeskemaer indsamlet i perioden fra 2008 til 2017.

Hekse spøger i lav livsglæde

Spørgsmål om troldmandstricks har forskerne koblet sammen med spørgsmål om økonomi, personlige livssyn, sammenhængskraft i samfundet og andre socioøkonomiske temaer.

Forskerne konkluderer, at der er en stærk korrelation mellem at ville tilpasse sig sine omgivelser uden at stikke ud i ens nærsamfund og troen på de okkulte kræfter, ligesom der er sammenhæng mellem lav livsglæde og lav følelse af at være i kontrol over sit eget liv.

Hvis du kommer fra et land med en lav grad af innovationsevne og forsvindende tillid til myndighederne, er sandsynligheden også større for, at du frygter forbandelser fra andre mennesker.

Troen på de overnaturlige evner også hænger sammen med oplevelser af pludselige uheld som eksempelvis arbejdsløshed eller tørke på en ens kornmarker, og der er et link til religiøs tro – uden der dog kan skelnes nævneværdigt mellem eksempelvis kristne og muslimer.

Stor forskel mellem lande

En kortlægning af lande med respondenterne fra spørgeskemaundersøgelserne viser en lav mængde heksetroende i USA og Europa.

I Sverige ligger troen på det overnaturlige eksempelvis på ni procent, som det lavest rangerede land i undersøgelsen.

Antallet stiger dog jo længe både syd og øst for Europa, man bevæger sig.

Tunesien scorer højst, hvor 90 procent af befolkningen ifølge forskningsdata tror på det overnaturlige, ligesom flere lande i Sydamerika også lyser op.

I alt estimerer forskerne, at der er omkring en milliard heksetroende fra de 95 lande med respondenter, hvor milliardlande som Kina og Indien ikke er en del af spørgeskemaerne.

Moderne heksejagt

Selvom heksejagt ofte forbindes med 1500- og 1600-tallets menneskeafbrændinger af især kvinder, bliver heksetroende stadig forfulgt over alt på Jorden.

I 2017 besluttede FN at stille skarpt på, at hekseanklagede er sikret basale menneskerettigheder og udsendte sidste år en erklæring til at bekæmpe mishandling som følge af ubegrundede mistanker om onde, okkulte handlinger.

FN estimerer, at der årligt anklages og dræbes tusindvis af folk, der tror på hekse, og mediet Deutsche Welle beretter om, at der i en 40årig periode mellem 1960 til 2000 er dræbt 40.000 hekseanklagede alene i Tanzania.

Også folk, der praktiserer overnaturlige ritualer i Europa, bliver forfulgt og dræbt på grund af deres handlinger, der i et lokalsamfund kan anses som værende farlige.

Ifølge forskning fra Lancaster Universitetet i England steg antallet af mishandlinger som følge af hekseanklager til 1.630 sager i Storbritannien i perioden 2017-2018.