Er der nogen mennesker, der er døde af voodoo?

I gyserfilm ser man tit, at folk bliver slået ihjel eller gjort til levende døde, såkaldte zombier, ved hjælp af voodoo, men kan det virkelig lade sig gøre?

Haiti er det sted, der er bedst kendt for voodoo, som er en religion, der gennem trance bringer medlemmerne i kontakt med gudernes verden. Det var vestafrikanske slaver, som bragte religionen med sig fra deres hjemland. I slutningen af 1700-tallet startede slaverne et oprør pga. den grusomme behandling, de blev udsat for på Haiti. Fra denne tid stammer de hemmelige voodooselskaber, hvis medlemmer svor hinanden troskab og straffede deres hvide herrer med døden ved at forgifte deres mad. Der har været mange uhyggelige rygter og historier om voodoo, som efter nærmere granskning viste sig at være usande. Ifølge rygterne bliver ofrene for voodoo lammet af en gift, så de kan begraves levende og siden genopvækkes som viljeløse zombier. Forskellige former for gift siges også at blive brugt i forbindelse med alvorlige forbandelser, hvor man overfalder ofret og gnider lidt af giften ind i en hudskramme. Intet af dette er dog nogen sinde blevet dokumenteret. Mere sandsynligt er det, at en mundtlig forbandelse er så skræmmende for mennesker, der tror på religionen, at de kan sygne hen og dø af angst. De mennesker, der i dag udsættes for voodoo-forbandelser, er som regel folk, der har forsyndet sig mod voodooselskabets uskrevne moralske regler. Disse regler går bl.a. ud på, at man ikke må være grådig, man skal respektere sine medmennesker og ikke fornærme nogen af selskabets medlemmer. Man må heller ikke være illoyal mod sin familie eller sprede sladder. Overtræder man disse regler, kan man blive udsat for en forbandelse, der betyder udstødelse af fællesskabet. Det medfører en slags social død, som måske i nogle tilfælde kan gøre offeret så bange og fortvivlet, at vedkommende dør.