Har sufier samme religion som andre muslimer?

Sufier interesserer sig hverken for penge eller magt. De er muslimer og forsøger at komme så tæt på gud som muligt.

Dancing dervish

Sufier er en type muslimer, der findes inden for både sunni- og shia-islam. De bruger deres liv på at komme så tæt på gud som muligt og er hverken interesserede i penge eller magt.

Ordet sufi kommer af det arabiske ord for uld og henviser til sufiernes grove, fattige ulddragt. Mange af dem ejer næsten intet, og en del lever i klostre, der er ledet af sufimestre, hvorfra de går rundt og tigger på samme måde som tiggermunke.

Flere sufier er berømte for deres digte og musik, der begge er metoder, der fører dem nærmere på Gud. Sufier kan også nærme sig Gud ved at undgå mad og drikke i længere tid eller ved at læse højt af Koranen, til de kommer i en tilstand af ekstase. Samme tilstand kan desuden opnås ved at danse rundt og rundt til musik. Nogle tyrkiske sufier er berømte for deres dans, hvor de nærmest ligner snurretoppe. De bliver kaldt de dansende dervisher.

Når en kendt sufimester dør, besøger hans tilhængere ofte graven for at få del i hans kraft. Mange islamiske teologer regner dog dette for en form for helgendyrkelse og blasfemi, som især ortodokse muslimer misbilliger