Hvad er tungetale?

På tv har jeg set troende, der “talte i tunger”. Men hvad vil det egentlig sige?

Øje rullet tilbage
© Shutterstock

Overalt hvor tungetale praktiseres, er det tæt knyttet til særlige religiøse ritualer. Den opstår, når mennesker, i forbindelse med disse religiøse ritualer, oparbejder en særlig form for trance, som indebærer, at de giver mærkelige lyde fra sig; de taler “i tunger”. Fænomenet har været kendt fra oldtiden til i dag – fra en lang række kulturer. Undersøgelser har vist, at tungetale overalt er ensartet og nærmest afstemt i takter ligesom musik. Ofte er der tale om lyde, som den talende slet ikke har i sit normale sprog. Da tungetale er knyttet til religiøse ritualer, er den hverken spontan eller ukontrolleret. Nye medlemmer af pinsebevægelsen taler for eksempel ikke straks i tunger, men når de er blevet fortrolige med deres omgivelser og har fundet sig til rette, kan tungetalen vise sig. Meget ofte vil en person med specielt gode anlæg for at tale i tunger hurtigt komme til at indtage en særlig placering i menigheden. Man må derfor også være forberedt på, at tungetalende mennesker af og til spiller skuespil i stedet for at vente på den rigtige trance.