Hvem var forfatterne til Bibelen?

Ved man, hvem Markus, Lukas og de andre evangelister var?

Gammel bibel med sværd foran
© Shutterstock

Der står ganske rigtigt ikke kun en enkelt forfatter bag de bibelske tekster, men faktisk kan man kun sætte navn på meget få bidragydere. Bibelens vidt forskellige tekster kan heller ikke opfattes som et sammenhængende litterært værk, hvad den lange tilblivelsesperiode er bevis på. Teksterne er nedskrevet over et tidsrum, der strækker sig fra omkring år 600 f.Kr. til år 200 e.Kr. Der står med andre ord flere generationer af forfattere bag de bibelske tekster, og deres identitet fortaber sig i de fleste tilfælde i en fjern oldtid. En af de få, som kan identificeres med sikkerhed, er Paulus. Men at opfatte Moses som forfatter til Mosebøgerne eller Markus, Johannes, Lukas og Matthæus som forfattere til evangelierne giver ingen mening. Navnene dækker over tænkte forfattere eller mytologiske skikkelser. Hvem der reelt har prentet teksterne første gang, aner vi så godt som ikke. Til gengæld er det sikkert, at de fleste tekster først har eksisteret som mundtlige overleveringer, der først med tiden har fået et skriftligt udtryk. Forfatterne har uden tvivl været højtuddannede religiøse specialister og historikere, som gennem tiderne har formuleret deres samtids religiøse forestillinger. Teksterne har ikke været redigeret sammen fra begyndelsen, men er blevet udvalgt efterhånden. Og ikke uden debat. Bibelens redaktionshistorie afspejler den politiske og historiske udvikling i Nærorienten, Mellemøsten og Sydeuropa. Der er blevet sorteret, så netop de tekster, der svarede til redaktørernes – formodentlig de religiøse magthaveres – opfattelse, er kommet med. For kristne – og til en vis grad muslimer – er hele Bibelen af betydning, mens jøder afviser den del, som i kristen tradition kaldes Det Ny Testamente. Bibelen er derfor ikke en og samme bog for fx jøder og kristne, og de tekster, man deler, tolkes vidt forskelligt.