Hvorfor er der billedforbud i jødedom og islam?

Hvor stammer billedforbuddene blandt jøder og muslimer fra, og hvor gamle er de?

Statuer af Davids stjernen, det kristne kors og islams halvmåne
© Shutterstock

Både i jødedom og islam findes der advarsler og forbud mod billeder i gamle skrifter. Det ældste af de to forbud er det jødiske, som optræder i Anden Mosebog, 20,4: “Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.” Mosebøgerne er samlet mellem 200 f.Kr. og 300 e.Kr. I Koranen, der er nedskrevet i 600-tallet e.Kr., hedder det: “Frembring intet, der har lighed med Gud, thi Gud ved alt; men I ved intet.” Begge forbud er et værn mod flerguderi, som fandtes både i Arabien og i det gamle Israel. Eksempelvis var det den fristelse, israelitterne faldt for, da de skabte guldkalven. En afbildning af Gud blev desuden opfattet som et utidigt forsøg på at gøre ham nærværende og afhængig af menneskers ønsker. Endelig kunne det få nogle til at tilbede billederne eller kunstneren og ikke Gud selv. Det jødiske forbud mod gudebilleder udviklede sig siden til modvilje mod alle billeder, men forbuddet håndhæves sjældent i dag. Det gør det derimod i islam, især hvad angår statuer og skulpturer. Til gengæld har man i høj grad dyrket nonfigurativ kunst i den muslimske verden.