Hvorfor er Mekka bedecentrum?

Hvorfor vender muslimer hovedet mod Mekka under bønnen? Og hvordan finder de bederetningen?

Ka'baen i Mekka
© Shutterstock

Klodens over én milliard muslimer vender fem gange dagligt hovedet mod Mekka i Saudi-Arabien, når de beder. Det skyldes, at Islams vigtigste helligdom, den kubeformede bygning Kabaen, ligger midt på gårdspladsen i den store moske i Mekka. Mekka er imidlertid ikke islams oprindelige bederetning. Da Muhammed, der blev født i Mekka, begyndte at modtage sine åbenbaringer i år 610, valgte han Jerusalem som bederetning, fordi han så sig selv som den sidste af en række jødisk-kristne profeter. Det afviste repræsentanter for disse trosretninger dog både i Mekka og Medina, som han udvandrede til. I 630 indtog han Mekka, rensede Kabaen for afgudsbilleder og vendte herefter bederetningen mod Mekka. På enhver moske, der er bygget efter 630, er bederetningen, qibla, angivet på en væg. Er man langt fra en moske, kan man bruge et qibla-kompas eller et kort, der tager højde for klodens krumning.