Jesus grav TOP

Jesu grav åbnet for første gang i over 450 år

Arkæologer har brudt forseglingen på Jesu grav i Jerusalem og har fundet meget mere af klippehulen intakt, end de turde drømme om.

Kristendommens ypperste helligdom har haft nørdet besøg.

Et hold arkæologiske eksperter har fjernet en marmortavle foran det, der i den kristne tradition opfattes som Jesu sidste hvilested – en gravhule på klippeknolden Golgata.

Under tavlen og et tykt lag fyldmateriale dukkede først endnu en marmortavle med et kors på op – sandsynligvis fra korstogstiden – og dernæst hulens oprindelige gravleje.

”Jeg var fuldstændig lamslået,” siger arkæologen Fredrik Hiebert, der fulgte udgravningen i Jerusalem for National Geographic Society.

Gravhulen står stadig

De fleste forskere regnede med, at selve klippepartiet og den originale gravhule var gået tabt i forbindelse med Konstantin den Stores opførelse af Gravkirken ovenpå graven i 300-tallet e.Kr.

Men ingen vidste det med sikkerhed, da den marmortavle, der beseglede selve gravstedet, ikke har været fjernet siden 1555.

I forbindelse med en restaurering af gravmælet indeni Gravkirken fik eksperter fra National Technical University of Athens lov til at åbne op for kristendommens helligste sted i nøjagtig 60 timer.

Jesu grav ligger under gravmælet Ædiculum midt i Jerusalems Gravkirke.

Forskerne opdagede ikke alene det oprindelige gravleje, men deres jordradar kunne også afsløre, at det rent faktisk er klippehulens oprindelige vægge, der rejser sig ca. 1,8 meter inden i og under den lille helligdom.

”Det ER faktisk den hellige klippe, som folk har tilbedt i århundreder,” siger restaureringsleder Antonia Moropoulou.

Jagten på Jesus går ind

Gravstedet er nu atter forseglet, og der er ikke planer om at åbne det igen. Tilladelsen til at få lov at undersøge graven har taget årtier at få inddrevet af de seks kristne kirkeretninger, der bestyrer stedet.

Forskerne har imidlertid indsamlet bunkevis af data og skal nu i gang med at analysere.

I bedste fald finder de rester af inskriptioner – grav-graffitti – der kan koble graven videnskabeligt sammen med en vis tømrersøn fra Nazaret.

Gravkirken markerer det sted – Golgata – hvor Jesus efter sigende blev korsfæstet og begravet udenfor bymuren i o. år 30 e.Kr.