Vejer sjælen 21 g?

Jeg har hørt, at kroppen bliver præcis 21 gram lettere, når man dør. Er det sandt?

I spiritismens storhedstid omkring år 1900 gennemførte man en serie makabre forsøg, hvor døende blev lagt på en specialvægt og vejet, før, under og efter at døden var indtrådt. Mange af de forskere, som udførte disse eksperimenter, rapporterede, at der i dødsøjeblikket skete et pludseligt og uforklarligt vægttab, som regel på 20-30 gram. Det tog man som bevis på, at sjælen i netop dette øjeblik forlod kroppen. Vægttabet kan dog også skyldes udånding og fordampning, og i dag mener langt de fleste forskere, at resultaterne i højere grad afspejler datidens holdning til sjælens eksistens end et reelt fænomen.