Hvad betyder hokuspokus?

Hvor kommer den velkendte trylleformular fra?

Mass

1600-tallet, men dets oprindelse er uklar. Den gængse opfattelse er, at hokuspokus er en forvanskning af de latinske ord for den forvandling, som finder sted under den katolske messe, hvor brød og vin bliver til Kristi legeme og blod: “Hoc est enim corpus meum” – som kan oversættes til “dette er mit legeme”.

Denne forklaring har rødder tilbage til 1694, da ærkebiskoppen af Canterbury, John Tillotson, i værket Sermons (Prædikener) skrev: “Sandsynligvis er trylleformularen hokuspokus intet andet end en forvanskning af hoc est corpus, en latterlig parodi på de katolske præsters forvandlingstrick.”

En anden mulighed er, at formlen slet og ret er et vrøvlevers og en variant af en anden pseudo-latinsk trylleremse, som heller ikke har nogen betydning: Hax pax max deus adimax. Denne remse blev allerede i 1600-tallet brugt af tryllekunstnere. Begge trylleremser klinger eksotisk, og formentlig ønskede tryllekunstnere at overbevise publikum om, at de fremmedartede ord havde en magisk virkning.