Hvor stammer latin fra?

Latin er et fagsprog knyttet til blandt andet jura, teologi og medicin. Men hvor kommer sproget fra, og hvordan fik det sin store udbredelse?

Statue af ulven, Romulus og Remus
© Shutterstock

Latin var det sprog, der blev talt i det mellemitalienske område omkring Rom. Med Roms erobringer i tiden 500-200 f.Kr. blev latin spredt til resten af Italien og i de følgende århundreder – med Romerrigets ekspansion – til hele Middelhavsområdet og meget af det øvrige Europa. På den måde blev latin det europæiske hovedsprog. Efter Romerrigets gradvise opløsning fra 395 e.Kr. fortsatte latin med at være datidens store fælles sprog, blandt andet fordi den romersk-katolske kirke overtog det og gennem sin missionsvirksomhed udbredte latin til selv de fjerneste egne af Nord- og Vesteuropa. Latins udbredelse inden for en række fag skyldes ligeledes sprogets store udbredelse og dets stilling som Europas kommunikationssprog nr. et – som engelsk har i dag. Nogle steder foregik al undervisning og forskning således på latin helt op i 1800-tallet. Ville man som videnskabsmand, forfatter eller teolog nå bredt ud til læsere dengang, var man tvunget til at skrive på latin.