Hvordan er engelsk blevet et verdenssprog?

Britiske soldater ved slagmark
© Shutterstock

At engelsk i dag er verdens mest udbredte sprog, hænger nøje sammen med etableringen og udbredelsen af det britiske kolonistyre. Omkring år 1600 blev sproget kun talt i England og det sydøstlige Skotland, og blot cirka syv millioner mennesker var engelsktalende. Men fra begyndelsen af 1600-tallet begyndte England at interessere sig for handel og kolonisering, og i takt med at englænderne udvandrede og etablerede kolonier i fjerne verdensdele, blev også deres sprog spredt ud over store dele af verden. Da Det Britiske Imperium var på sit højdepunkt i begyndelsen af 1920’erne, omfattede det ca. en fjerdedel af klodens landmasse og befolkning. Foruden Storbritannien omfattede imperiet nu blandt andet det nuværende Canada, Australien, Pakistan, Indien, flere asiatiske småstater som Ceylon og Singapore samt store dele af Afrika. Også i dag er der engelsktalende samfund over hele verden, og engelsk er hovedsproget i bl.a. Irland, USA, New Zealand, Canada og Australien.