Hvorfor læser vi fra venstre mod højre?

Er der en grund til, at vi skriver og læser fra venstre mod højre, eller er det en ren tilfældighed?

Hylde med bøger
© Shutterstock

Det er langtfra alle sprog, der læses fra venstre mod højre. Hebraisk og arabisk læses fx i den modsatte retning, og en række asiatiske sprog læses oppefra og nedefter. De gamle grækere skiftede læseretning flere gange i historiens løb, men endte som bekendt med at skrive fra venstre mod højre – måske fordi det er mest praktisk for højrehåndede, når de skriver. Når man læser, er der dog ingen praktisk forskel på, hvilken retning skriften løber. Hjernen opfatter tegn lige godt, hvad enten de er skrevet den ene eller den anden vej. Nogle forskere har derfor foreslået, at vi skulle gå over til at skrive hver anden linie i den modsatte retning. Så behøver øjet nemlig ikke at springe tilbage til sidens ene kant ved starten på hver ny linie, og den skiftende læseretning vil derfor forbedre læsehastigheden. Faktisk har flere forsøg vist, at der ikke er behov for mere end nogle få timers øvelse, før man kan .edåm enned åp ednedylf esæl