Hvor stammer rækkefølgen af bogstaverne fra?

Hvordan kan det være, at alfabetet ser ud, som det gør? Hvorfor kommer bogstaverne i netop den rækkefølge, vi kender?

Egyptiske skrifttegn på kalksten - forløbere for alfabetet

Alfabetisk orden er levn fra oldtiden

Den alfabetiske orden er i vid udstrækning et levn fra oldtiden, da bogstaverne også blev brugt som tal. Bogstavernes rækkefølge kan meget vel have forbindelse med astronomi og astrologi. Årsagen til, at rækkefølgen er blevet, som den er, kendes ikke præcist, men måske var det en måde at huske astrologiske navne og begreber på.

I 1948 fandt man i Syrien en lertavle fra 1200-1400 f.Kr., hvorpå en skriver har ridset sin tids alfabet med kileskrift. Det indledes med lydene a, b og g. Den rækkefølge af bogstaverne er siden gået videre til det græske alfabet, der indledes med alfa, beta, gamma. Netop alfa og beta har givet alfabetetdets navn, og disse to bogstaver har vi altså fastholdt som de første i vores moderne alfabet.

Bogstaver brugt som billeder

Bogstaverne blev oprindelig skabt som babyloniske og egyptiske billeder af dyr og genstande, hvis navne indledtes med de lyde, som tegnene kom til at stå for. Semitter og fønikere forenklede disse tegn og skabte nye, mens grækere og romere gav bogstaverne den form, vi kender i dag.

Siden 800-tallet har alle vestlige sprog overtaget den gamle rækkefølge og sat egne bogstaver ind. I Danmark har vi for eksempel tilføjet vores æ, ø og å til sidst. Den internationale standardorganisation ISO arbejder bl.a. for at koordinere rækkefølgen af bogstaver og tegn på forskellige sprog.