Verdens ældste instrument er en fløjte af fugleben

Fundet af en 35.000 år gammel fløjte fortæller, at det er sandsynligt, at tidlige mennesker havde en moderne adfærd og avanceret kommunikation.

Oldest flute

En intakt 35.000 år gammel fløjte er netop blevet præsenteret som det hidtil ældste musikinstrument, vi kender. Fløjten er fundet af arkæologer i en hule i det sydvestlige Tyskland og stammer fra den tid, hvor moderne mennesker kom til Europa. Det avancerede instrument gør det yderst sandsynligt, at tidlige mennesker havde en fuldt udviklet moderne adfærd og avanceret kommunikation.

Dette menes at have givet vores forfædre en klar fordel i forhold til neandertalerne, der forsvandt i løbet af få tusind år, efter at det moderne menneske ankom.

Lavet af vingeknogle

Fløjten er udskåret af vingeknoglen fra en gåsegrib, der med et vingefang på over to meter har lange knogler, der er ideelle til fløjter. Fløjten er knap 22 cm lang med en diameter på 0,8 cm og har fem huller til at spille for-skellige toner med.

Det er teknisk krævende at lave en fløjte, fordi benet skal deles i to og samles igen helt lufttæt. Lignende fund kendes da heller ikke fra neandertalere. Musik kan have haft stor betydning for menneskegruppers sociale sammenhængskraft fx i forbindelse med fester, dans og religiøse ritualer.