Shutterstock

Farlig virus bekæmper hjernekræft

Amerikanske forskere har afsløret, hvordan den frygtede zikavirus angriber stamceller i hjernen på fostre. Opdagelsen kan føre til et nyt våben mod uhelbredelig hjernekræft.

Zikavirus er berygtet for at ødelægge hjernens udvikling i fostertilstanden, så børn bliver født med alt for små hjerner.

Virussen angriber fosterets stamnerveceller, som derfor bliver forhindret i at danne det normale antal hjerneceller. Men netop den evne kan måske udnyttes positivt på et andet felt.

Zikavirus kan angribe kræftceller i hjernen

Forskere fra University of California i USA har planer om at bruge virussen som våben mod en aggressiv type hjernekræft, som lægerne i dag har svært ved at behandle.

Seks procent af de børn, som smittes med zikavirus i fosterstadiet, har misdannelser, typisk i form af unormalt små hoveder.

© SHUTTERSTOCK

Kræfttypen kaldes glioblastom, og den indebærer, at kræftcellerne ændrer hjerneceller til stamceller, som derefter deler sig ukontrolleret og meget hurtigt danner en svulst.

Patienter, som diagnosticeres med glioblastom, dør ofte inden for bare 20 måneder.

Nu er det opklaret, hvorfor virussen foretrækker kræftceller

Tidligere forsøg har vist, at zikavirussen er i stand til at angribe kræftstamcellerne, men ikke hvordan den bærer sig ad. Det har de amerikanske forskere nu opklaret.

På overfladen af viruspartiklerne sidder særlige proteiner, der passer til molekyler på stamcellerne som en nøgle i en lås, og det gør det muligt for virussen at invadere cellerne.

Zikavirus låser sig ind i kræftceller med to nøgler

Virussen har to proteiner på sin overflade, som passer til receptorer i hjernens stamceller. Når en stamcelle udvikler sig til en kræftcelle, får den flere af begge slags receptorer, og derfor bliver det lettere for virussen at invadere den. Det betyder samtidig, at de sunde celler går fri.

© SHUTTERSTOCK

Virus har nøglerne klar

Zikavirussen (orange) har to proteiner på sin overflade, som passer til receptorer, der sidder på stamcellerne i hjernen.

© Shutterstock

Sunde celler går fri

De sunde celler (blå) har kun få af den ene type receptor, og derfor er det svært for viruspartiklen at trænge ind.

© Shutterstock

Kræftceller bliver ramt

Hos kræftcellerne (grøn) er der rigeligt af begge typer receptorer. Det gør dem til et lettere offer for virussen.

© shutterstock

Virussen dræber svulsten

Virussen formerer sig i kræftcellen og slår den ihjel. Nye viruspartikler er nu klar til at angribe flere kræftceller.

Forskerne undersøgte låsen ved navn “avß5” og fandt ud af, at den består af to såkaldte receptorer, “av” og “ß5”.

Kun når zikavirussen rammer begge receptorer med sine proteiner, kan den slippe ind.

Opdagelsen giver håb for effektiv behandling af hjernekræft

I laboratoriet undersøgte forskerne virussens evne til at trænge ind i både kræftstamceller og sunde stamceller, og det viste sig, at kræftstamcellerne oftere blev invaderet.

Forklaringen er, at kræftcellerne har store mængder af både av- og ß5-receptorer, mens de sunde celler har mange av-receptorer, men kun få ß5.

Opdagelsen giver håb om, at zikavirussen kan tilpasses, så den bliver endnu bedre til at bekæmpe kræftsvulster uden samtidig at angribe hjernens sunde celler.