Flagermus har koderne til sars-epidemi

Hesteskonæsede flagermus fra provinsen Yunnan i Kina bærer på udgaver af sarsvirussen og kan starte en ny epidemi.

© ALAMY/IMAGESELECT

Forskere har siden 2002 ledt efter værtsdyret bag sars-epidemien, som på verdensplan dræbte omkring 800 mennesker i løbet af to år og gjorde mange flere syge.

Ifølge de kinesiske forskere Shi Zheng-Li og Cui Jie fra Wuhan Institute of Virology i Kina er synderen en population af hesteskonæsede flagermus fundet i en grotte i Kinas Yunnanprovins.

Over en periode på fem år har forskerne taget tusindvis af prøver fra flagermusenes afføring og endetarmsåbning.

Undersøgelser viste, at flagermusene bærer udgaver af sars-virussen, som minder meget om den, der kostede menneskeliv i begyndelsen af 00’erne.

Ved at sekvensere generne fra 15 virusudgaver fandt forskerne frem til, at alle byggestenene til den menneskelige udgave af virussen findes i de hesteskonæsede flagermus i Yunnanprovinsen.

En af populationerne med virus-ingredienser til at starte en ny sars-epidemi opholder sig kun 1 km fra den nærmeste landsby, og risikoen for et nyt udbrud er klart til stede, advarer forskerne.

Det første tilfælde, da sarsvirussen brød ud, skete i byen Guangdong – 1000 km fra grotterne, hvor forskerne fandt flagermus med byggesten til sygdommen.

Derfor mener holdet bag under søgelsen, at der må findes flere flagermuspopulationer, som har viruskoder til sygdommen.

Forskerne vil fortsætte jagten på værter, så verden undgår et nyt udbrud.