James Gathany/CDC

Genteknologi kan udrydde malariamyggen

Forskere har udviklet et genetisk våben, der kan udrydde malariamyggen fra Jorden. Spørgsmålet er, om de skal bruge det.

Forskere fra Imperial College London i England har brugt den såkaldte CRISPR-teknik til at ændre malariamyg genetisk med det resultat, at hele populationen, som dyrene var del af, gik til grunde.

Forskerne manipulerede et gen i myggene, kaldet doublesex, som spiller en afgørende rolle i myggenes udvikling til hanner eller hunner.

Den genetiske ændring, forskerne indførte, får hunnerne til at udvikle sig som hanner, så de ikke kan suge blod eller lægge æg.

Defekt gen er myggens akilleshæl

I to bure gennemførte forskerne to ens forsøg, hvor de blandede 300 normale hunner med 150 normale hanner og 150 genmodificerede hanner.

I det ene bur gik der kun syv generationer, før alle myggene bar på to kopier af det defekte doublesex-gen, så populationen uddøde. I det andet bur gik der 11 generationer.

De britiske forskere mener derfor, at de har fundet malariamyggenes genetiske akilleshæl.

©

I to forsøg udryddede forskere myggebestande ved at manipulere et gen

Grafen viser, at myggene lægger færre æg, når forskerne har manipuleret med deres gener. Den grønne linje (forsøg 1) og røde linje (forsøg 2) viser, at de genmanipulerede myg ikke længere producerer æg efter 8 og 12 generationer.

Det nye våben mod malariamyggen rejser store principielle spørgsmål. Vi har nu mulighed for med ­vilje at udrydde en art på Jorden.

Nogle forskere mener, at det vil være uetisk ikke at bruge det, når malaria koster 400.000 menneskeliv hvert år.

Andre er bange for, at de defekte gener kan brede sig til andre insektarter med helt uoverskuelige konsekvenser.