Shutterstock

Hvorfor har alle apoteker en slange som symbol?

Slangen, der snor sig om en stav, er symbol på den græske gud for lægekunst, Asklepios, og har været lægekunstens symbol i over 2500 år.

Slangen tilhører en ugiftig art Coluber longissimus, som også kaldes æskulapsnogen. For grækerne var slangen symbol på sundhed og evig ungdom og dermed helbredelse. Asklepios er egentlig en halvgud, da han er søn af guden Apollon og den jordiske Koronis.

Der er forskellige historier om ham i den græske mytologi: Apollon lod i jalousi Koronis dræbe, og Asklepios blev derfor opdraget af kentauren Cheiron. Han fik siden flere børn, bl.a. to, der optræder som læger i Homers Iliaden.

Der er flere templer for Asklepios i Grækenland. Det ældste og mest berømte er i Epidauros på Peloponnes, et andet på øen Kos. Folk valfartede hertil, og mens de sov i templets søjlehaller, skal guden have åbenbaret deres behandlinger i drømme. De syge ofrede til Asklepios i templerne ved at lægge skulpturer eller billeder af deres syge legemsdel. Asklepios’ grav ligger i Epidauros, og her opstod en slangekult, nok fordi Asklepios blev afbildet støttende sig til en stav, som en slange snoede sig op ad.