Engelsk landsret dømmer mor til at lade sin børn vaccinere

En britisk mor til to drenge har fået rettens ord for, at det er imod børnenes tarv at nægte dem vaccinationer. I afgørelsen lægger dommeren blandt andet vægt på, at moderen ikke kunne finde en eneste læge til at bakke sin sag op.

Vaccination

Retten fandt ingen juridiske eller medicinske argumenter for at lade kvinden nægte sine børn at blive vaccineret.

© Shutterstock / Thinglass

"Jeg er ked af, at moderen vil se denne dom som uretfærdig, men mit objektive ansvar for børnenes tarv er klart."

Landsretsdommer Mark Rogers vaklede ikke, da han afsagde dom i en skelsættende retssag om retten til at nægte at vaccinere sine børn. Det skriver den engelske avis, The Telegraph.

En britisk mor tvinges derfor nu til at lade sine to drenge modtage standard-vaccinationer mod blandt andet polio, mæslinger, meningitis og difteri.

Stoler ikke på lægerne

Børnenes far var gået rettens vej for at omgøre moderens beslutning om ikke at få børnene vaccineret, og i retten forklarede hun, at hun ikke stoler på, at vaccinationer er gavnlige.

Kvinden argumenterede, at hun og børnene er veganere, og at hun derfor kun lader dem indtage "naturlige produkter" for at holde deres kroppe "så giftfrie som jeg kan."

"Ingen vaccine er vegansk, og ingen læge tør kritisere vacciner, for så mister han eller hun sit job," udtalte hun i retten og fortsatte:

"Det er unaturligt at blive injiceret med metalliske stoffer, og som veganer går det imod alt, jeg tror på, at lade mine børn blive injiceret med noget, der er dyrket på animalske celler eller testet på dyr."

Imod barnets tarv

Men retten forkastede kvindens argumenter og lagde blandt andet vægt på, at hun ikke kunne dokumentere for sine påstande - eller finde en læge til at bakke sine synspunkter op.

I stedet afsagde landsretten dommen, som kan få vidtrækkende konsekvenser:

At nægte sit barn vaccinationer er imod barnets tarv - og ulovligt.

Vi giver dig 3 gode grunde til at blive vaccineret her!