Shutterstock
Vacciner fører ikke til autisme

Massiv undersøgelse: Vaccine giver IKKE autisme

Der er absolut ingen sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme. Det slår en omfattende undersøgelse fra danske Statens Serum Institut fast. Forskerne håber nu, at 20 års misinformation og ubegrundet frygt - baseret på én forfalsket videnskabelig rapport - endelig kan udryddes.

Det danske Statens Serum Institut (SSI) har netop offentliggjort den mest omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem MFR-vaccinen og autisme nogensinde. Og konklusionen er krystalklar: Der er absolut ingen påviselig sammenhæng mellem vaccinationen og autisme.

Det danske forskerhold baserer deres resultater på undersøgelser af hele 657.461 børn, fulgt gennem 13 år fra 2000 til 2013.

Af de i alt 657.461 børn fik 6.517 børn i løbet af undersøgelsens forløb diagnosticeret autisme, og diagnoserne var forholdsmæssigt ligeligt fordelt mellem børn, der havde modtaget MFR-vaccinen, og børn som ikke var blevet vaccineret.

”Autisme forekom lige hyppigt iblandt de børn, der var blevet MFR-vaccineret, og de i alt 31.619 børn, der ikke var. Derfor må vi konkludere, at MFR-vaccinen ikke giver øget risiko for at udvikle autisme,” siger seniorforsker Anders Hviid fra SSI.

WHO har placeret de såkaldte anti-vaxxere på listen over de 10 største trusler mod menneskeheden i 2019 www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

Svindel skabte frygt

Den fejlagtige kobling mellem MFR-vaccinen og autisme skyldes ét enkelt engelsk forskningsprojekt fra 1998, hvor 12 børn blev undersøgt af et hold med den britiske læge Andrew Wakefield i spidsen.

Siden er hans forskning blevet tilbagevist, og undersøgelse efter undersøgelse har modbevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og autisme.

De netop offentliggjort resultater fra Statens Serum Institut er da heller ikke enestående.

Faktisk kunne Statens Serum Institut allerede i 2002 offentliggøre resultaterne af et stort studie af 537.303 børn, som konkluderede præcis det samme: Der er ingen påviselig sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme-diagnoser.

Alligevel har frygten for autisme i stigende grad bidt sig fast i store dele af den vestlige verden - ikke mindst drevet frem af kendte mediepersoner på de sociale medier.

Konsekvensen har blandt andet været, at antallet af mæslingetilfælde i Europa tredoblet inden for det seneste år.

Derfor må vi konkludere, at MFR-vaccinen ikke giver øget risiko for at udvikle autisme Seniorforsker Anders Hviid, SSI

Et lille svindelnummer med stor effekt

1998 - Løgnen fødes

På trappen foran London’s Royal Free Hospital offentliggør et hold af forskere med læge Andrew Wakefield i spidsen de chokerende resultater af to års research: Der er en direkte sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme hos børn.

Den officielle rapport publiceres året efter i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet.

Studiet har undersøgt 12 børn som et casestudie, hvilket vil sige, at rapporten og resultaterne bygger på udvalgte testpersoner, som interviewes, undersøges og testes ud fra en allerede defineret teori - i dette tilfælde at MFR-vaccinen bidrager til autisme.

Fra første færd møder rapportens metoder, resultater og konklusioner omfattende kritik i videnskabelige kredse.

2002 - Frygten breder sig

Blot fire år efter Wakefields optræden på trappen foran London’s Royal Free Hospital slår en britisk undersøgelse fast, at "næsten 50% af de praktiserende læger melder om forældre, der udtrykker modvilje mod at få deres børn vaccineret".

En af årsagerne til frygten er de mange kendte personer fra særligt underholdningsbranchen, som kaster sig ind i kampen mod vaccinationer.

Blandt de mere prominente er:

Donald Trump
Jim Carrey
Robert De Niro
Jenny McCarthy
Kirstie Alley
Alicia Silverstone
Charlie Sheen

© Wikimedia Commons

2004 - Opbakningen forsvinder

10 af de oprindelige 13 medforfattere til Wakefields rapport trækker deres støtte til resultaterne tilbage.

Det gør de i en artikel i The Lancet under overskriften "Retraction of an interpretation", og essensen er, at de ikke mener, at rapporten understøtter den konklusion, Andrew Wakefield holder fast i - nemlig at der er en kobling mellem MFR-vaccinen og autisme.

2007 - Nettet strammes om Wakefield

Den engelske styrelse for patientsikkerhed, General Medical Council, indleder en officiel undersøgelse af tre af lægerne bag undersøgelsen fra 1998 - herunder Andrew Wakefield.

Baggrunden er blandt andet vedholdende avis-skriverier om forfalskede forsøgsdata og økonomiske særinteresser koblet til Wakefields research.

Andrew Wakefield forlader England og slår sig ned i Texas, USA.

2010 - Dømt "uhæderlig" og frataget retten til at praktisere

Efter tre års kulegravning - i januar 2010 - har GMC konklusionen klar:

Alle tre læger er skyldige i videnskabelig uredelighed, og GMC slår fast, at Andrew Wakefield har "misbrugt sin position", og at han i sagen har opført sig "uetisk", "uansvarligt" og "uhæderligt".

Som en konsekvens fratages Andrew Wakefield og endnu en læge efterfølgende retten til at praktisere medicin i England.

© Shutterstock

2010 - Wakefields resultater trækkes tilbage

Straks efter offentliggørelsen af GMC's konklusioner, trækker The Lancet endelig den oprindelige videnskabelige artikel tilbage.

"Lancet 12", som den videnskabelige artikel nu er døbt, fjernes fra The Lancet, men dermed er tidsskriftet ikke færdige med Wakefield.

Til New York Times forklarer The Lancet, at baggrunden for tilbagetrækningen også skal findes i Andrew Wakefields hemmeligholdte økonomiske interesser:

"En del af udgifterne til dr. Wakefields research blev betalt af advokater for forældre, der havde til hensigt at sagsøge producenterne af vaccinen. Dr. Wakefiled havde desuden i 1997 patenteret en alternativ mæslinge-vaccine, som ville få stor succes, hvis den eksisterende kombinations-vaccine blev trukket tilbage eller bragt i miskredit."

2019 - Enorm undersøgelse pulveriserer myten

Det danske Statens Serum Institut offentliggør for anden gang en massiv undersøgelse af sammenhængen mellem MFR-vaccinen og autisme. Og for anden gang er konklusionen klar: Der er ingen påviselig sammenhæng.

Det danske forskerhold baserer deres resultater på undersøgelser af 657.461 børn fulgt gennem 11 år.