Shutterstock
Overvægt, injektion

Slankemedicin giver varigt vægttab

I Europa er én ud af seks personer svært overvægtige. Et nyt præparat kan bringe deres kropsvægt ned i normalområdet og dermed reducere følgesygdomme.

Medicinalfirmaet Novo Nordisk har netop fået godkendt et nyt lægemiddel, som kan blive starten på en helt ny epoke i kampen mod overvægt.

En ugentlig indsprøjtning med præparatet Wegovy nedsætter patientens appetit, og resultaterne er gode:

Forsøgsdeltagere har tabt 17-18 pct. af deres kropsvægt, og vægttabet har holdt ved i hele forsøgsperioden på 68 uger.

Wegovy er nu godkendt i USA til overvægtige personer, der samtidig har sygdomme som type 2-diabetes eller forhøjet blodtryk.

Og med den amerikanske godkendelse er præparatet på vej ud i verden, hvor fedme og overvægt er et stort sundhedsproblem.

650 millioner mennesker er svært overvægtige. Globalt set er flere dermed ramt af fedme end af underernæring.

I USA har mere end hver tredje person et BMI på over 30 og kategoriseres derfor som “svært overvægtig”. I Europa er “kun” omkring 15 pct. af befolkningen i denne kategori, men andelen er stigende.

Ved at reducere kropsvægten med 5-10 pct. hos overvægtige og svært overvægtige personer reduceres risikoen for hjerte-kar-sygdomme markant, og det er her, det nye lægemiddel kan blive effektivt.

Wegovy virker ved at efterligne hormonet GLP-1, der påvirker de centre i hjernen, som regulerer appetit. I forhold til andre præparater på markedet, så giver Wegovy et vægttab, som er to-tre gange større, og vægttabet ser ud til at vare ved, så længe behandlingen fortsætter.

Ligesom med fx blodtrykssænkende medicin, så er det meningen, at behandlingen med Wegovy er vedvarende.

Det “nye” præparat er i øvrigt ikke helt nyt. Det virksomme stof i Wegovy hedder semaglutid, og det blev i 2017 godkendt til behandling af type 2-diabetes. Desuden er det nu ved at blive testet som et middel mod demenssygdommen alzheimer.