Shutterstock
Læge sætter narkosemaske på patient

Lokalbedøvelse steder drivhusgasser til hvile

Narkosegas er en overraskende stor klimasynder. Et amerikansk eksperiment viser, at der er kæmpe klimagevinst ved at omlægge til lokalbedøvelse frem for fuld narkose.

Vi er vant til at tænke, at den globale opvarmning skyldes kuldioxid fra fabrikkernes skorstene og metan fra køernes bagender.

Men faktisk spiller narkosegasser en overraskende stor rolle i den globale udledning.

I USA står sundhedsvæsnet for mellem 5 og 10% af den samlede udledning af drivhusgasser, og narkosegasser som lattergas og desfluran udgør halvdelen af en almindelig operationsstues udledning.

Besparelse svarer til 3 millioner opladte smartphones

Et eksperiment på Hospital for Special Surgery i New York i USA, har vist, hvor store mængder det faktisk drejer sig om.

I 2019 omlagde hospitalet sin praksis og udførte så mange hofte- og knæoperationer som muligt med lokale bedøvelse i stedet for fuld narkose. I løbet af året blev der udført over 10.000 af den slags operationer, hvoraf kun 4% skete under fuld narkose. Til sammenligning plejer tallet at ligge på 75%.

Facaden på Hospital for Special Surgery ud til vandet på Manhattan i New York

Hospital for Special Surgery i New York er et af USA's førende kirurgiske hospitaler og har nedbragt deres brug af fuld narkose med 95% indenfor hofte- og knæoperationer på et år.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Resultatet er til at tage at føle på: Den sparede udledning af drivhusgasser svarer til 12.000 kilo brændt kul eller 3 millioner fuldt opladte smartphones.

Potentialet ved at omlægge til lokal bedøvelse i stedet for narkose er med andre ord til at tage at føle på.

Lattergas er ingen klimajoke

Når en operation udføres med narkosegas, bliver kun 5% af den brugte gas optaget af patientens krop. Resten ryger direkte op i atmosfæren, hvor den gør stor skade.

Narkosegassen N2O – eller lattergas i folkemunde – kan blive hængende i atmosfæren i op til 114 år, hvor den både gør skade på ozonlaget og bidrager til den globale opvarmning.

Faktisk står lattergas ifølge nogle udregninger for op mod 3% af den samlede årlige udledning i USA.

Narkosegasser har generelt en langt større drivhusgaseffekt end CO2. Visse gasser er op til 2.000 gange værre, når det kommer til deres evne til at varme kloden op.

Ud over at lokalbedøvelse skærer brugen af narkosegasser kraftigt ned, fører anvendelsen også til hurtigere restitution efter operationer og mindre tid tilbragt på hospitalet per patient. Derfor er holdet bag eksperimentet i New York ret tydelige i deres konklusion: Omlæg så meget som muligt til lokalbedøvelse nu.