Ken Ikeda Madsen

Elektroder i hjernen får blinde til at se bogstaver

Nu kan blinde opfatte figurer, som bliver tegnet direkte på overfladen af hjernens synscenter.

En ny teknik, som stimulerer synscenteret i hjernen, kan få blinde til at se bogstaver og andre simple former. Det er første skridt mod at forbinde et video­kamera direkte til synscenteret.

Teknikken, som er udviklet af forskere ved Baylor College of Medicine i USA, kan sammenlignes med vores følesans. Hvis du fx føler aftrykket af et N i din håndflade, kan du ikke aflæse bogstavet, men hvis det i stedet tegnes hen over håndfladen, er det tydeligt for dig, at det er et N.

Blinde kan “se” et bogstav (tv.), når elektroderne aktiveres dynamisk – som hvis bogstavet blev tegnet i håndfladen (th.).

© Ken Ikeda Madsen

På samme måde kan et sæt elektroder, som er implanteret på synscenteret, skabe genkendelige figurer, hvis de aktiveres én efter én i en bestemt rækkefølge.

Årsagen er, at overfladen af synscenteret er en slags kort, hvor hvert lille område svarer til et bestemt område af vores synsfelt.

Som at se lysende streger

Forskerne testede teknikken på både blinde og seende personer, som havde fået implanteret elektroder på synscenteret i forbindelse med behandlingen af epilepsi.

Elektroder på overfladen af hjernens synscenter tegner simple former for blinde, som de kan gengive på en computerskærm (Beauchamp et al./Cell).

Begge grupper kunne afkode figurerne, som blev dannet af elektroderne, og gengive dem ved at tegne på en computerskærm. Personerne beskrev oplevelsen som at se lysende punkter eller streger, der formede figuren.

Indtil videre er opløsningen af de former, de blinde kan opfange, begrænset af antallet af elektroder.

Overfladen af hjernens synscenter indeholder omkring en halv milliard nerveceller, og forsøget har kun stimuleret en brøkdel af dem.

Forskerne mener derfor, at opløsningen vil blive meget bedre med implantater, som indeholder tusinder af mindre elektroder, der sidder tættere sammen.