Genterapi skal give blinde synet tilbage

Øjensygdommen grøn stær ødelægger synsnerven, som forbinder øjet med hjernens synscenter, men et protein kan reparere skaderne, viser nye forsøg. Det giver håb om at give blinde synet igen.

Øjensygdommen grøn stær ødelægger synsnerven, som forbinder øjet med hjernens synscenter, men et protein kan reparere skaderne, viser nye forsøg. Det giver håb om at give blinde synet igen.

Shutterstock

Forskere fra University of Cambridge har vist, at det er muligt at genopbygge synsnerver, som hos blinde er blevet ødelagt.

I museforsøg har de vha. genterapi aktiveret det gen, som står for at producere proteinet protrudin. Det er både involveret i opbygningen af nervecellers dendritter, som modtager signaler fra øjets synsceller, og i opbygningen af de såkaldte aksoner, som sender signalerne videre.

Øjet og synscenteret mister kontakten

Aksonerne løber hele vejen fra øjets nethinde gennem synsnerven til hjernens synscenter, som er placeret bagerst i hjernen.

Sådan reparerer forskerne synsnerven

Grøn stær er en af de hyppigste årsager til blindhed hos ældre. Sygdommen skyldes, at aksonerne bliver beskadiget, og når det først er sket, regenereres de ikke, fordi proteinet ikke er til stede i udvoksede aksoner.

Men ved at stimulere nervecellerne til en overproduktion af proteinet lykkedes det forskerne at få aksonerne til at vokse, som om nervecellerne var helt unge.

Teknikken virker på levende mus

Forskerne dyrkede først nervecellerne i petriskåle og skar deres aksoner over med laser. Herefter stimulerede de produktionen af protrudin, hvilket fik aksonerne til at vokse ud igen.

© Shutterstock

Overtryk i øjet kan føre til grøn stær

Grøn stær, også kaldet glaukom, skyldes, at synsnerven fra øjet til synscenteret bliver beskadiget. Den præcise årsag er usikker, men sygdommen er forbundet med, at trykket af øjenvæske i øjeæblet bliver for højt. Op mod to procent af verdens befolkning lider af sygdommen, som findes i to former:

Åbenvinklet grøn stær

Er aldersrelateret og kommer ofte snigende uden synlige eller mærkbare symptomer. Når patienten opdager, at synet på det ene øje er forringet, har skaderne på synsnerven ofte hobet sig op gennem flere år.

Lukketvinklet grøn stær

Opstår akut og rammer oftest mennesker over 40 år med små, langsynede øjne. Synet opleves i perioder tåget, og der opstår smerter over øjenbrynet. Uden behandling kan patienten blive blind i løbet af få dage.

Da forskerne senere afprøvede teknikken på levende mus med ødelagte synsnerver, fik de det samme overbevisende resultat. Aksonerne fra nervecellerne voksede betydeligt i de følgende to uger.

Proteinet har to funktioner

Forsøgene viste, at protrudin virker på to måder. Det danner først et skelet, som styrer udbygningen af aksonet, og derefter tiltrækker det de nødvendige byggesten, som skal bruges til genopbygningen.

De nye resultater giver håb om, at mennesker, som er blevet blinde af grøn stær, kan få synet tilbage, ved at aktiviteten af protrudin øges.