Shutterstock

Kinesiske forskere indsætter menneskegener i aber

Forskere har forsøgt at øge abers intelligens ved at indsætte ekstra gener i deres arvemasse. Andre forskere mener ikke, det er etisk forsvarligt - hvad synes du?

Vores hjerner tog for mange millioner år siden et stort spring, der betyder, at vi i dag har større hjerner og bedre kognitive evner end vores nærmeste slægtninge, som fx gorillaer og chimpanser.

Det skel har kinesiske forskere nu forsøgt at udligne ved at skabe makak-aber med ekstra kopier af genet MCPH1.

Aber fik bedre hukommelse

MCPH1-genet er meget aktivt i den første del af menneskebabyers liv, mens hjernen udvikler sig, og forskere mener, det er vigtigt for hjernens udvikling og for intelligens hos os mennesker.

Hos aber er genet ikke ligeså aktivt, og derfor indsatte kinesiske forskere ekstra kopier af MCPH1 i 11 makak-abers arvemasse med en særlig teknik, hvor de brugte en virus til at introducere genet, mens aberne kun var tidlige fostre.

Fem af aberne overlevede og udviklede sig, så forskerne kunne teste deres hjerner. De klarede sig bedre og havde en kortere reaktionstid end almindelige makak-aber, når forskerne testede dyrenes korttidshukommelse.

Det tog også længere tid end normalt, før de genmanipulerede abers hjerner var helt færdigudviklede - ligesom det er tilfældet hos mennesker.

Forsøg skaber etisk dilemma

Flere andre forskere forholder sig kritisk til abeforsøgene. De mener, at de kinesiske forskere balancerer i et etisk grænseland.

Aber ligner mennesker så meget, at når vi fx indsætter gener, der gør dem mere menneskelige, må genoverveje reglerne for medicinske forsøg med dyrene, mener forskerne.

Kinesiske forskere har for nyligt også forsøgt sig med at bruge CRISPR-redigerede gener i mennesker og har klonet aber med alvorlige mentale problemer.