Shutterstock

Næsespray virker mod alzheimer

Forskere har skabt et overraskende våben i kampen alzheimer. En næsespray med en ny vaccine skal forhindre, at proteiner klumper sig sammen i hjernen og ødelægger hukommelsen.

Nye forsøg med mus giver håb om, at det kan lade sig gøre at udvikle en næsespray, som vaccinerer mod alzheimer.

Et af sygdommens kendetegn er, at såkaldte tau-proteiner hober sig op i hjernecellerne og slår dem ihjel, så hjernevævet svinder ind.

Forskere fra Kyoto University i Japan har udviklet en vaccine ved at sætte gener, som koder for tau-proteinet, ind i en harmløs virus.

Vaccinen blev herefter sprøjtet ind i næserne på forsøgsmus, som er genetisk disponerede for at få alzheimer.

Tau-proteinet bremses

Den nye vaccine kan forhindre, at tau-proteiner ophober sig i hjerneområdet hippocampus.

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Uden vaccine

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Med vaccine

Spray redder hjernevævet

Resultatet var, at musene blev bedre til at udvikle antistoffer, som binder sig til tau-proteinerne, så immunceller kan fjerne dem fra hjernen.

De vaccinerede mus viste sig at producere dobbelt så mange antistoffer som uvaccinerede mus.

I de følgende 24 uger kunne vaccinen ikke forhindre musene i at udvikle alzheimer, men ved at observere deres adfærd kunne forskerne fastslå, at sygdommen udviklede sig langsommere.

Undersøgelser af musenes hjerner viste, at ophobningen af tau-proteiner var mindre i området hippocampus, som er centralt for hukommelsen. Desuden var tabet af hjernevæv 33 pct. mindre end tabet hos uvaccinerede mus.