Shutterstock

Museforsøg skal hjælpe børn med Downs Syndrom

Børn med Downs kan opnå bedre indlæringsevne og styrket hukommelse, hvis forskere hæmmer ét enkelt enzym i hjernen. Det er konklusionen efter et forsøg udført på mus.

Nye forsøg med mus åbner mulighed for at afhjælpe de handicap, der kan følge med Downs syndrom.

Børn med Downs har en ekstra kopi af kromosom 21, og syndromet medfører i de fleste tilfælde en lavere intelligens og en dårligere hukommelse end normalt.

Downs-enzym svækker hukommelsen og indlæringen

Et hold forskere fra University of California i USA brugte forsøgsmus med Downs til at undersøge, hvordan det ekstra kromosom påvirker hjernens produktion af proteiner.

Forskerne fokuserede på området hippocampus, som har med både hukommelse og indlæring at gøre.

Det viste sig, at musene med Downs havde en proteinproduktion, som lå 39 procent lavere end andre mus’, og forskerne fandt også ud af hvorfor.

Børn med Downs syndrom kan måske opnå bedre indlæringsevne, hvis et enzym hæmmes.

© Shutterstock

Den lave produktion skyldes en slags “kvalitetskontrol”, som er indbygget i cellerne, og som får dem til at sænke aktiviteten, når de opdager noget unormalt – i dette tilfælde ­­den ekstra kopi af kromosom 21.

Forskerne zoomede herefter ind på et bestemt enzym kaldet PKR, som er centralt i kvalitetskontrollen, og modarbejdede det på tre måder.

Opdagelse skal styrke livskvaliteten

En metode var at sænke enzymets aktivitet, en anden var at blokere det gen, som danner enzymet, og en tredje var at give musene medicin, som øger proteinproduktionen. Alle tre metoder virkede.

I indlærings- og hukommelsestest klarede musene sig bedre end før behandlingen.

Forskerne understreger, at de ikke kan fjerne alle symptomer ved Downs, men de håber, opdagelsen vil føre til midler, som kan styrke livskvaliteten for børn med Downs.