resistente og ikkeresistente bakterier

Nu kender vi bakteriernes hemmelige forsvar

Forsøg afslører, hvordan resistente bakterier kan hjælpe ikke-resistente bakterier med at bekæmpe antibiotika. Opdagelsen kan føre til bedre våben mod de modstandsdygtige mikrober.

Forsøg afslører, hvordan resistente bakterier kan hjælpe ikke-resistente bakterier med at bekæmpe antibiotika. Opdagelsen kan føre til bedre våben mod de modstandsdygtige mikrober.

Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen

Når bakterier er under angreb fra vores antibiotika, iværksætter de en hidtil ukendt forsvarsmekanisme, som køber dem tid nok til at blive resistente.

Det viser forsøg, som er gennemført af forskere på University of Lyon i Frankrig.

Forskerne studerede, hvordan en blanding af resistente og ikke-resistente colibakterier opførte sig, når de blev udsat for antibiotikummet tetracyklin.

Bakterier hjælper hinanden

Som forventet kunne de resistente bakterier overleve, fordi de havde et specielt protein, som pumper antibiotikummet ud gennem cellevæggen.

Det protein manglede de ikke-resistente bakterier, men til gengæld aktiverede de et andet protein, der virker som en slags multiværktøj.

Fordi det ikke er rettet mod tetracyklin, var det ikke så effektivt, men det kunne alligevel pumpe noget af antibiotikummet ud.

Nødpumpe køber bakterier afgørende tid

En ikke-resistent bakterie kan overleve det første angreb fra et antibiotikum lige netop længe nok til, at den kan nå at få resistente gener leveret fra en anden bakterie.

Proteinet, som kaldes AcrAB-TolC, kunne dermed holde bakterierne i live, så de kunne nå at modtage gener fra de resistente bakterier.

Og det var præcis, hvad der skete. De resistente bakterier gav genet, som danner det specielle protein mod tetracyklin, videre til de ikke-resistente bakterier.

Se hvordan bakterierne hjælper hinanden her:

Hvis forskerne kan udvikle effektive midler mod multiværktøjet AcrAB-TolC, kan de afskære bakterierne fra at dele resistens på denne måde.