Der er fundet resistent HIV. Her får mand taget HIV-test.

Resistent HIV spreder sig til flere lande

En ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at en muteret og resistent form for HIV-virus har fået fodfæste i flere lande.

En ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at en muteret og resistent form for HIV-virus har fået fodfæste i flere lande.

Shutterstock/Adam Jan Figel

Selvom der er 37,9 millioner HIV-smittede på verdensplan, er det kun en lille procentdel, der dør af AIDS-relateret sygdomme.

Det skyldes i høj grad de såkaldte antiretrovirale medicintyper, der kom på markedet i 1990’erne, og som lige siden har hjulpet med at holde den dødelige virus i nede.

Desværre ser det nu ud til, at HIV slår igen.

Resistens når kritisk vendepunkt

I en ny rapport beskriver Verdenssundhedsorganisationen WHO udviklingen af en muteret form for HIV, der er resistent over for de to udbredte medicintyper - efavirenz og nevirapine.

Rapporten tager udgangspunkt i sundhedsdata fra 18 lande i Afrika, Asien og Amerika og resultaterne viser, at der i 12 lande er resistensniveauer på over ti procent blandt de HIV-smittede mænd og kvinder.

Dertil er der nedslående udsving blandt kvinder i Cuba, Honduras og Nicaragua, hvor resistensen når helt op over 30 procent.

Se HIV-resistensen i alle 18 lande

Land Samlet Kvinder Mænd
Cameroon <10% 10-30% <10%
Eswatini 10-30% 10-30% 10-30%
Namibia 10-30% 10-30% 10-30%
Uganda 10-30% 10-30% 10-30%
Sydafrika 10-30% 10-30% 10-30%
Zimbabwe 10-30% 10-30% <10%
Argentina 10-30% 10-30% 10-30%
Brasillien <10% <10% <10%
Colombia <10% <10% <10%
Cuba 10-30% <30% 10-30%
Guatemala 10-30% 10-30% 10-30%
Honduras 10-30% <30% 10-30%
Mexico <10% 10-30% <10%
Nicaragua 10-30% <30% 10-30%
Myanmar <10% <10% <10%
Nepal 10-30% 10-30% 10-30%
Papua New Guinea 10-30% 10-30% 10-30%
Vietnam <10% <10% <10%

Kilde: WHO

Ifølge forskere anses det som et kritisk vendepunkt, når resistensniveauer rammer mere end ti procent.

Derfor anbefaler WHO nu også, at der fremadrettet ikke udskrives efavirenz og nevirapine i lande med resistensniveauer over ti procent.

På den måde håber man på at kunne bremse yderligere resistensudvikling.

Afbrudt behandling kan skabe resistens

I rapporten fremgår det også, at resistens er tre gange hyppigere hos de HIV-smittede, der i perioder har afbrudt deres behandling.

WHO peger derfor på, at årsagen til den resistente HIV formentlig skal findes i afbrudte behandlingsforløb, der, på grund af pengenød og manglende medicinforsyninger, desværre er en realitet i fattigere lande.

HIV-piller. Der har været forsyningsproblemer med HIV-medicin i Sydafrika.

I maj 2019 var der mangel på flere medicintyper i Sydafrika, herunder flere slags antiretrovirale præparater til behandling af HIV. I nogle klinikker var der medicinmangel i mere end en måned, hvilket er til stor risiko for HIV-smittede.

© Shutterstock/Joseph Sohm

Tager man ikke sin HIV-medicin konsekvent giver det virussen bedre vilkår for at mutere dets genetiske struktur mod resistens - og HIV er desværre notorisk hurtig til at mutere.