Shutterstock

Sorte tanker øger risikoen for alzheimer

Bekymring for fremtiden og rugen over fortiden giver fysiske skader i hjernen.

En ny undersøgelse viser, at der er en klar forbindelse mellem negative tankemønstre og de fysiske forandringer i hjernen, som er kendt fra alzheimer.

Forskere fra University College London i England har fulgt 360 personer gennem to år og bedt dem udfylde spørgeskemaer om, hvor meget de var plaget af mørke tanker. Det kunne både være grublen over negative oplevelser og bekymring for fremtiden.

Personerne var alle over 55 år ved undersøgelsens begyndelse. Undervejs blev de testet for deres mentale evner som hukommelse, opmærksomhed, rumforståelse og sproglige færdigheder.

Mørke tanker får proteinerne beta-amyloid (blå) og tau (grøn) til at hobe sig op i hjernen.

© Rabinovici Lab/UCSF

Negative tanker satte spor på skanninger

113 af personerne blev desuden hjerneskannet for at følge udviklingen af bestemte proteiner i hjernen, tau og beta-amyloid, som er kendetegnende for alzheimer.

Resultaterne viste en tydelig sammenhæng. De personer, som var mest plaget af negative tanker, begyndte at score dårligere i de mentale tests, samtidig med at de fik større ophobninger af de skadelige proteiner i hjernen.

Forskernes konklusion er, at negative tanker gennem længere tid øger risikoen for at udvikle alzheimer. De mener derfor, at det bør undersøges, om psykologiske værktøjer som mindfulness og meditation kan være midler til at forebygge demenssygdommen.