Shutterstock
Menneskemængde - immunitet

Coronavirus: Sådan opnår vi flokimmunitet mod COVID-19

Når hovedparten af en befolkning er immun mod en sygdom, forhindrer det spredning og beskytter indirekte samfundets svageste. Princippet kaldes flokimmunitet og er i sidste ende vejen til at stoppe COVID-19.

COVID-19, bedre kendt som Corona, smitter effektivt, når mennesker kommer tæt på hinanden.

Forskerne beskriver en sygdoms evne til at smitte i en befolkning uden immunitet ved det basale reproduktionstal R0.

Smittetrykket skal ned

Forskellige sygdomme har forskellige R0.

For mæslinger er det tårnhøjt. Hvert tilfælde fører til mellem 16 og 18 nye tilfælde. For influenza er det noget lavere. Hvert tilfælde fører her til mellem to og tre nye tilfælde.

For COVID-19 er R0 anslået til at ligge omkring 3,5 ved at se på de tidlige faser af sygdommen i Kina.

Derfor spredte COVID-19 sig effektivt, men trods alt ikke eksplosivt, indtil myndighederne greb ind.

Når samfundet reagerer på sygdommen, ændrer det i praksis reproduktionstallet eller smittetrykket. En måde at sænke smittetrykket er høj hygiejne og afstand mellem mennesker.

I lande, hvor det blev den nye hverdag, bremsede det spredningen. Men før sygdomskurven vender, og antallet af tilfælde falder, skal smittetrykket ned under 1.

Andres immunitet beskytter

Et smittetryk under 1 får i sidste ende sygdommen til at dø ud. Hvis midlet er selvisolation af befolkningen, skal den opretholdes i meget lang tid og måske i flere perioder. Det får ekstreme konsekvenser for samfundet og verdensøkonomien.

En anden måde at stoppe sygdomme på er ved, at en tilstrækkelig stor del af befolkningen er immune. Det kalder forskerne for flokimmunitet.

Video: Sådan virker flokimmunitet

Video

Hvor stor en del af befolkninger, der skal være immune, før smittetrykket kommer under 1, afhænger af R0.

Hvis R0 for en sygdom er 2, skal 50 % af befolkningen være immune, før der opstår flokimmunitet. Hvis R0 er mellem 16 og 18 som for mæslinger, skal omkring 94 % af befolkningen være immune, før der opstår flokimmunitet.

Vaccination er vejen frem

Hvis COVID-19 har en R0 på 3,5, så kræver flokimmunitet, at lidt over 70 % af befolkningen er immune.

Flokimmunitet opnås mest effektivt gennem vaccinationer. Sådan blev den frygtede sygdom kopper bremset og i sidste ende udryddet.

En masseproduceret vaccine mod COVID-19 ligger dog formentlig mindst et år ude i fremtiden.

Imens falder smittetrykket heldigvis også langsomt af sig selv.

Det sker ved, at flere og flere bliver smittet med COVID-19 og derefter raske. Det gør dem med stor sandsynlighed immune, selv om forskerne fortsat diskuterer omfang.